Kurs ” I Edycja – Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej „

Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kwalifikacje w zakresie kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych zajmujących się opiniowaniem w sprawach zdarzeń, przebiegu zdarzeń, kolizji, wypadków drogowych dla potrzeb organów procesowych (Sądy, Prokuratura, Policja, Wojsko) oraz poza procesowych tj. np. towarzystw ubezpieczeniowych. W czasie trwania kursu każdy uczestnik odbywa staż asystencki pod okiem doświadczonych czynnych biegłych sądowych. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz uprawnień, które zostaną wydane przez niezależną firmę Martinus, która potwierdzi zdobyte umiejętności uczestnika kursu w w/w zakresie.

 

Planowane terminy zjazdów

SZCZECIN POZNAŃ KATOWICE
 1. 11.05.2022  1. 13.07.2022  1. 26.09.2022
2.  12.05.2022 2.  14.07.2022 2.  27.09.2022
3.  13.05.2022 3.  15.07.2022 3.  28.09.2022
4.  08.06.2022 4.  29.08.2022 4.  17.10.2022
5.  09.06.2022 5.  30.08.2022 5.  18.10.2022
6.  10.06.2022 6.  31.08.2022 6.  19.10.2022
7.  04.07.2022 7.  19.09.2022 7.  21.11.2022
8.  05.07.2022 8.  20.09.2022 8.  22.11.2022
9.  06.07.2022 9.  21.09.2022 9.  23.11.2022