Kurs „I Edycja Wypadek przy pracy – kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality (VR)”

Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kwalifikacje w zakresie innowacji produktowej – kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality — VR zajmujących się ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. W czasie trwania kursu każdy uczestnik odbywa staż asystencki pod okiem doświadczonych czynnych biegłych sądowych. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz uprawnień, które zostaną wydane przez niezależną firmę Martinus, która potwierdzi zdobyte umiejętności uczestnika kursu w w/w zakresie.

Planowane terminy zjazdów

WARSZAWA POZNAŃ KATOWICE
1.  30.05.2022 1. 23.05.2022 1. 20.06.2022
2.  31.05.2022 2.  24.05.2022 2.  21.06.2022
3.  01.05.2022 3.  25.05.2022 3.  22.06.2022
4.  02.06.2022 4.  26.05.2022 4.  23.06.2022
5.  03.06.2022 5.  27.05.2022 5.  24.06.2022

 

WROCŁAW GDAŃSK SZCZECIN
1. 08.08.2022 1. 12.09.2022 1. 03.10.2022
2.  09.08.2022 2.  13.09.2022 2.  04.10.2022
3.  10.08.2022 3.  14.09.2022 3.  05.10.2022
4.  11.08.2022 4.  15.09.2022 4.  06.10.2022
5.  12.08.2022 5.  16.09.2022 5.  07.10.2022