Nagroda i Certyfikat. Firma na medal 2022

W dniu 19.12.2022 r., na Dworku Białoprądnickim w Krakowie w przedświątecznej atmosferze odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu dla Przedsiębiorstw „Firma na Medal” pod patronatem honorowym :
✔️Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
✔️Kierownika Katedry Badań i Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

✔️Kierownika Katedry Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego.

Niezmiernie jestem dumny z wyróżnienia jakie otrzymałem.
Ale po kolei…
Nie osiągnąłbym tego, bez wsparcia głównie mojej cudownej rodziny. Żony i dzieci.
Za sukcesem stoi właśnie Ona…
To wyjątkowa osoba, która obdarzyła mnie wielką miłością, daje mi dużą siłę każdego dnia, wspiera, kocha i wierzy we mnie.
Teraz wiem, że jest to po to, aby dzięki niej budować coś, co da efekt synergii, powiększenia.
Dziękuję bardzo.
Ps. Działamy dalej 💪💪💪