FIRMA ROKU 2022 – Martinus Marcin Kosicki

Mam zaszczyt poinformować Państwa o kolejnym sukcesie i wyróżnieniu jaki zdobyła firma Martinus Marcin Kosicki w konkursie Medal Polskiej Przedsiębiorczości – w kategorii: Firma Roku 2022. Celem programu było uzyskanie jak najlepszego wyniku w konkursie o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Założeniem projektu jest promowanie dynamicznych i aktywnych przedsiębiorstw, które …

Nagroda i Certyfikat. Firma na medal 2022

W dniu 19.12.2022 r., na Dworku Białoprądnickim w Krakowie w przedświątecznej atmosferze odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu dla Przedsiębiorstw „Firma na Medal” pod patronatem honorowym : Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownika Katedry Badań i Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownika Katedry Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Niezmiernie …

Ulga podatkowa B+R. Pieniądze na nowe inwestycje

Ulga pozwala podatnikom CIT i PIT odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Istnieje możliwość odliczenia do 200% wydatków przy założeniu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca lub podmiot, który pracuje nad innowacyjnymi nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór wyrobu lub usługi, aplikuje innowacyjne oprogramowanie np. Przemysłu 4.0, tworzy ulepszoną recepturę produktu/poprawia …

Fundusze Europejskie 2021-2027

  W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska może otrzymać ok. 140 mld EUR. To będzie już czwarta perspektywa Funduszy Europejskich dla Polski! W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 72,2 mld euro oraz dodatkowo 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz …