Banner
Banner
Flash

Konsultacje prawno-techniczne

    Oferujemy konsultacje prawno - techniczne na różnych etapach realizacji w zakresie:

  • wykładni w zakresie zawartych umów, specyfikacji, protokołów, sporządzenia nowych umów
  • doradztwa w zakresie nowych technologii, a w szczególności dotyczącym zakupu nowych środków trwałych (maszyny, urządzenia, instalacje, pojazdy, etc.) i ich prawidłowego wprowadzenia w obrót
  • doradztwa w zakresie prawidłowego wprowadzenia maszyn i urządzeń w obrót na terenie UE
  • doradztwa w zakresie postępowań administracyjnych wszczętych przez:


              UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
              NIK - Najwyższą Izbę Kontroli
              US - Urząd Skarbowy
              PIP - Państwową Inspekcję Pracy


  • doradztwa w zakresie postępowań już wszczętych (K.K.S., K.P.C., K.P.A., K.P.K)
  • doradztwa przy rozwiązywaniu sporów natury technicznej (oceny stanu technicznego, analizy wad)
  • doradztwa przy zawiązaniu procesu sądowego (cywilny, karny, gospodarczy)Kreacja: WolsztynPlanet.com