Banner
Banner
Flash

Ekspertyzy specjalistyczne

    Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz w zakresie:

 • oceny i analizy deklaracji zgodności oznakowane znakiem CE
 • oceny i analizy wykonanych ekspertyz i opinii przez inne podmioty
 • analizy stopnia zaawansowania usługi w oparciu o zawartą umowę
 • oceny i analizy nakazów, postępowań wydanych przez jednostki upoważnione
 • oceny i analizy maszyn i urządzeń pod kątem nieprawidłowego wprowadzenia w obrót
 • oceny i analizy maszyn i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa
 • oceny i analizy dokumentacji DTR, IO, IS, KO
 • ocena i analizy wyrobu pod kątem spełnienia norm zharmonizowanych
 • oceny i analizy przyczyn wadliwego działania maszyny i urządzeń
 • oceny stanu technicznego: maszyn i urządzeń, samochodów w aspekcie stopnia zużycia
 • oceny i analizy aspektów technicznych związanych z działalnością przedsiębiorstw w ramach ubiegania się przez nie o nadanie certyfikatu, zaświadczenia, deklaracji zgodności dla swoich wyrobów lub usług
 • oceny i analizy powstania wad z zastosowaniem nowych technologii w zakresie nie wyjaśnionych zjawisk i wciąż negatywnych ocen, decyzji (np. niewyjaśnione usterki samochodów, maszyn, środków technicznych


    Specjaliści to wysokiej klasy eksperci branżowi, rzeczoznawcy oraz biegli sądowi.


Kreacja: WolsztynPlanet.com