Banner
Banner
Flash

Kosztorysy napraw samochodowych

     Specjalizujemy się w wycena kosztów i jakości napraw pojazdów w zakresie:


1. Ustalenia wysokości szkody:

  • Koszt robocizny
  • Koszt części zamiennych
  • Wartość pozostałości
  • Wielkość szkody całkowitej

 

 

2. Ustalania zakresu uszkodzeń pojazdów po wypadku; wyliczanie wartości szkody całkowitej.


3. Opracowywanie i weryfikacja kosztorysów naprawczych.


4. Weryfikacja kosztorysów naprawy:

  • Przegląd akt sprawy

  • Ustalenie błędów

  • Wydanie poprawnej ekspertyzy, opinii

 


Kreacja: WolsztynPlanet.com