Banner
Banner
Flash

Bezpieczeństwo i higiena pracy

     Specjalizujemy się w pełnej obsłudze BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r., (Dz. U. 97, Nr 109 poz. 704) ze zm., oraz Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE w zakresie:


 • audyt stanu BHP roczne, półroczne (raporty, sprawozdania, analizy) w tym kontrola warunków pracy, oraz wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości i uchybień
 • opracowania regulaminów, oraz standardów dotyczących BHP zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi
 • opracowania wszelkich instrukcji w zakresie BHP na stanowiskach pracy
 • opracowania pełnej dokumentacji ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • przeprowadzanie szkoleń BHP + pomoc przed medyczna, dla:
         -  Pracodawców: Właścicieli Firm, Prezesów, Dyrektorów
         -  Osób kierujących pracownikami: Brygadzistów, Mistrzów, Kierowników
         -  Stanowisk inżynieryjno - technicznych
         -  Pracowników administracyjno - biurowych
         -  Stanowisk robotniczych

 

Więcej na stronie www.martinusszkolenia.pl – szkolenia otwarte lub zamknięte w dziedzinie Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli – PIP, PSP, PIS, oraz inne
 • nadzorowanie firm zewnętrznych pod kątem zgodności ich działań z wewnętrznymi procedurami BHP
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji, oraz składanie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno - organizacyjnych w zakresie bhp
 • utrzymywanie i/lub ciągłe doskonalenie wdrożonego standardu oceny ryzyka

 

     Specjaliści to wysokiej klasy eksperci branżowi - inspektorzy BHP, oraz rzeczoznawcy ds. BHP, biegli sądowi.


Kreacja: WolsztynPlanet.com