Banner
Banner
Flash

Polityka i Nota Prawna

POLITYKA JAKOŚCI

 

     Satysfakcja Klientów i ich zadowolenie jest dla nas priorytetem. Z myślą o naszych Klientach wciąż ulepszamy jakość naszych usług tak, aby spełniały one światowe standardy, a rozwiązania i ich efekt zadawalały Klienta. Wychodzimy z założenia, że bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania Klientów.

 

   Elastycznie traktujemy każde rozwiązanie dostosowując się do potrzeb Zleceniobiorcy. Koncentrujemy naszą uwagę na profesjonalizmie, estetyce, jakości i trwałości naszych usług.

 

    Celem nadrzędnym firmy jest stały rozwój poprzez wykonywanie usług o wysokim poziomie jakości, spełniających ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów, a jednocześnie odpowiadających przepisom prawnym.

 

    Mając na uwadze potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im usług wysokiej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem.

 

    Jesteśmy w pełni świadomi, że podstawowym warunkiem na powodzenie powyższych strategii jest trwała efektywność ekonomiczna, ponieważ tylko ona umożliwia nam realizację celów jakościowych.

 

      Z myślą o naszych Klientach Właściciel, Martinus Marcin Kosicki ustanowił, zatwierdził "Politykę Jakości" i wdraża System Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2008.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


Zgodnie z zamierzeniem Martinus, witryna www.martinuspolska.pl ma stanowić uzupełnienie świadczonych usług. Poniższe oświadczenie jest deklaracją o ochronie prywatności, odnoszącą się do światowej sieci naszej firmy oferującej profesjonalne usługi i produkty.


Niniejszy dokument opisuje praktyki, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie dla prywatności wszystkich osób odwiedzających nasze witryny. Martinus jest nastawiona na stosowanie uczciwych praktyk informacyjnych, których celem jest ochrona Państwa prywatności. Wierzymy, że swobodny przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich, przy założeniu, że informacje są gromadzone i wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.


Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uważają, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności nie porusza ważnych dla Państwa kwestii.


 


Gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, wybór


W czasie korzystania z serwisu Martinus możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Martinus zwracać się do czytelników w sposób spersonalizowany.


Martinus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada.


Korzystanie z naszych witryn nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jest Pan/Pani zwykłym odwiedzającym, wówczas nie gromadzimy na Pana/Pani temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że postanowi Pan/Pani dokonać rejestracji, aby na bieżąco otrzymywać od Martinus aktualne informacje.


Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i należącym do Martinus.


W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z bazy serwisu Martinus.


Martinus zastrzega sobie prawo do usunięcia danych z listy użytkowników bez podania przyczyny.


W takich przypadkach Martinus może kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat oferowanych usług, wyrobów, publikacji i produktów, a także w innych celach marketingowych.


Informacje zgromadzone podczas rejestracji są – w czasie ich przesyłania drogą internetową – chronione.


 


Poufne dane o charakterze osobistym


Martinus nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Poufne informacje osobiste dotyczą: rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych bądź innych, przynależności do związków zawodowych, fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia, życia seksualnego bądź karalności oraz, w niektórych przypadkach, numerów ubezpieczenia społecznego lub finansów.


Martinus podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa takich informacji uzyskanych w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dostęp do powyższych informacji jest ograniczony. Ponadto firma wprowadziła polityki i procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.


 


Ujawnianie informacji


Martinus podpisuje się pod procedurami, które utworzone zostały w formie pisemnej w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności. W takiej postaci możemy ujawniać Pana/Pani informacje osobiste z następujących powodów:


  • Jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zrealizowania złożonego przez Pana/Panią wniosku, zgłoszenia, zapytania oraz odbywa się z udziałem organizacji zewnętrznej, z którą Martinus może rozpocząć współpracę lub
  • Jeżeli odbywa się to na wyraźną prośbę osoby odwiedzającej witrynę; lub
  • Stosownie do wymagań wymienionych w nakazie sądowym bądź innych wymagań prawnych albo urzędowych; lub
  • Jeżeli ujawnienie informacji jest w racjonalny sposób powiązane ze sprzedażą bądź innego rodzaju zbyciem całości albo części naszej działalności biznesowej.


Uwaga: Martinus nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.


 


Zmiana oraz przechowywanie danych


Informacje pozyskane od osób odwiedzających niniejszą witrynę będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją wymaganej usługi. Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zarchiwizowane oraz zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji w zakresie przechowywania danych. Osoby pragnące, aby ich informacje zostały zaktualizowane, zmienione bądź usunięte z naszej zbiorów danych, są proszone o kontakt z nami oraz przedstawienie swoich wymagań.


 


Łącza do zewnętrznych witryn internetowych


Należy pamiętać, że nasze witryny czasami zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat naszego świadomego przywództwa, wydarzeń, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Martinus nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na witrynach w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.


 


Cookies

 

Prowadzone przez Martinus witryny internetowe i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, nasza witryna może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszych stronach. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających nasze serwisy, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język użytkownika i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę naszych serwisów.


Pliki cookies mają też inne zastosowania. W sekcji webcastów z Thought Center służą do zapewnienia dostępu subskrybentom, którzy podczas rejestracji wybrali funkcję automatycznego logowania. Cookies sprawiają również, że uczestnicy elektronicznych ankiet mogą głosować tylko 1 raz. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies z witryny ey.com lub sekcji webcastów z Thought Center, mogą Państwo włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych sekcji webcastów z Thought Center, na przykład automatycznego logowania oraz innych personalizacji.


 


Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

 

Od czasu do czasu Martinus  zamieszcza (lub może) swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły nasze witryny po zobaczeniu banera Martinus na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis ey.com oraz określenia skuteczności naszych reklam.


 


Aplikacje, kody QR i powiązane technologie


Skanując kod QR podwykonawca, któremu powierzamy tworzenie dla nas kodów (3GVision) może pobierać pewne informacje z Państwa urządzenia mobilnego (np. identyfikator komórki i adres IP). 3GVision używa tych informacji tylko w naszym imieniu w celu przygotowywania anonimowych raportów statystycznych o użytkownikach naszej strony i usług.


 


Platformy Social Media


Mają Państwo możliwość uczestnictwa w dyskusjach na naszych blogach, forach, wiki i innych platform social media administrowanych przez Martinus (“Platformy Social Media "). Celem tych Platform Social Media jest umożliwienie Państwu dzielenia się treścią. Martinus nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Państwo podzielą się danymi i informacjami osobistymi na Platformach Social Media, a następnie dane te zostaną wykorzystane, bądź przywłaszczone przez innych użytkowników lub dojdzie do ich nadużycia.


Martinus może również udostępniać linki do innych platform social media utrzymywanych na innych serwerach przez osoby lub organizacje niepowiązane z Martinus nie reprezentuje i nie zapewnia gwarancji co do zgodności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych na tych serwerach. Link do strony zewnętrznej nie powinien być interpretowany jako promocja tej strony przez Martinus.


 Martinus nie reprezentuje ani nie zapewnia gwarancji w sprawie tego jak dane użytkowników są przechowywane lub wykorzystywane na serwerach stron zewnętrznych. Sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony zewnętrznej do której prowadzą linki z Naszej Strony w celu ustalenia ich założeń względem Państwa danych osobowych.


 


Dzieci


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma ochrona informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza w elektronicznym środowisku on-line, i w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na temat dzieci.


 


Zmiany niniejszej polityki


Stosownie do potrzeb, Martinus może modyfikować treść niniejszego oświadczenia na temat polityki. Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 60 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.


 


Anulowanie rejestracji


Martinus zapewnia swobodę wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających Pana/Pani identyfikację. Jeżeli w przeszłości dokonał Pan/Pani za pośrednictwem naszej witryny rejestracji dotyczącej któregokolwiek z serwisów informacyjnych związanych z Martinus, a obecnie nie życzy sobie otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail, proszę odwiedzić stronę rezygnacji z rejestracji, dostępną w ramach danej aplikacji.

 

 

 POLITYKA INFORMACYJNA

 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że opublikowane informacje dotyczące oferty nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Martinus .


Materiały opublikowane na niniejszej stronie nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Martinus.


Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).


W przypadku pytań prosimy o kontakt.


Podstawa prawna zbierania danych osobowych - Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) .


Podmiot prowadzący serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.


 Informacje zawarte w serwisach internetowych Martinus zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak   Martinus nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisach Martinus mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.


 Firma Martinus nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych Martinus, bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.


 


 W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@martinuspolska.pl lub na adres firmy

 

POLITYKA POUFNOŚCI

 

Informacje zawarte w tej wiadomości (wraz z załącznikami i hiperłączami) są poufne i mogą zawierać informacje prawnie uznawane za poufne lub w inny sposób chronione przed ujawnieniem. Jeżeli nie jesteś osobą, do której skierowana jest ta wiadomość, w żadnym wypadku nie jesteś upoważniony/a do korzystania, ujawniania, rozprowadzania, kopiowania, drukowania, rozpowszechniania lub kierowania się informacjami zawartymi w treści tej wiadomości. Jeżeli otrzymałeś/as tę wiadomość pomyłkowo, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie nadawcy telefonicznie lub e-mailem oraz o zniszczenie wiadomości oraz jej kopii.

Oświadczenia oraz opinie wyrażone w tej wiadomości są wyrażone przez jej autora i nie muszą być zgodne z oświadczeniami i opiniami wyrażanymi przez Martinus.
Podjęto kroki w celu zapewnienia, by ta wiadomość (wraz z załącznikami) była wolna od wirusów komputerowych i im podobnych. Jednak obowiązek zadbania o to, by w rzeczywistości była ona wolna od wirusów leży po stronie odbiorcy.
Wszelkie wiadomości przesyłane do nas mogą zostać skontrolowane w celu ustalenia ich z zgodności z prawem oraz polityką Martinus.

 

 

NOTA PRAWNA

 


Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy MARTINUS.


 
  I. Prawo autorskie


  1. Treść stron internetowych Martinus chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w jakiejkolwiek formie, chyba, że Martinus wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.  


  2. Nazwy handlowe, nazwy produktów  lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Martinus stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone. 
  II. Zasady korzystania z serwisu


 
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronach internetowych Martinus mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
 
  2. Informacje zamieszczone na stronach internetowych w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma Martinus nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.
 
  3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.
 
   4. Firma Martinus zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych  w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisów internetowych.
 
  6. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
 
  7. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, Martinus nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
 
  8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów Martinus zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.
 
  9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.
 
  10. Martinus nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Martinus może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników. 
  III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem inżynierskim, prawniczym

 
  1. Na stronach internetowych Martinus znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla specjalistów, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim, prawniczym.
 
  2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód, użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.


 


   IV. Serwis internetowy Martinus, a polskie prawo telekomunikacyjne


Serwis internetowy www.martinuspolska.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji. 


Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Martinus nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies. 


 


Pliki Cookies w serwisie:
1. Pliki tymczasowe - są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu

2. Pliki Google Analytics - służące do analizy odwiedzin w serwisieJak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:
Pliki cookies można wyłączyć i usunąć w każdej przeglądarce. Pamiętaj! Jeżeli jesteś pewien, że chcesz usunąć pliki cookies, a korzystasz z kilku przeglądarek to musisz usunąć je osobno z każdej z nich. 

1. W przeglądarce Mozilla FireFox - instrukcja obsługi
2. W przeglądarce Google Chrome - instrukcja obsługi
3. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer - instrukcja obsługi
4. W przeglądarce Opera - instrukcja obsługi


Kreacja: WolsztynPlanet.com