Banner
Banner
Flash

Certyfikacja maszyn, linii technologicznych - oznaczenie CE

    Specjalizujemy się w certyfikacji maszyn, urządzeń, linii technologicznych, gniazd produkcyjnych w zakresie:            

 

  • certyfikacji dobrowolnej maszyn nowych (lub po modernizacji)
  • certyfikacji przy udziale Jednostki Notyfikowanej posiadającej akredytację PCA
  • certyfikacji maszyn wprowadzanych w obrót spoza rynku wspólnoty, np. Korei, Chin
  • weryfikacji dokumentacji DTR, IO, IS
  • recertyfikacji maszyn dla których przestał obowiązywać certyfikat
     
    Prace certyfikacyjne prowadzimy zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 sierpnia 2002 r (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
         
    Zakres dyrektyw Nowego Podejścia w oparciu, o które prowadzimy certyfikację:   
      
  • Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE  - nie obowiązuje 2006/42/WE - aktualna Dyrektywa Maszynowa implementowana do Prawa Polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r (Dz. U. Nr  199 poz. 1228) 
  • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE
  • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE
  • Dyrektywa ATEX 94/9WE - strefa wybuchowa

 

    
    Wykonujemy wszystkie prace związane z oddaniem maszyny nowej (i po modernizacji) do eksploatacji, uczestnicząc na etapie jej projektowania i konstrukcji, montażu, opracowaniu pełnej dokumentacji konstrukcyjnej i DTR, procesie certyfikacji, oznakowaniu znakiem CE, szkoleniu obsługi, przekazaniu do eksploatacji.
        
    Efektem w/w działań jest wydanie Deklaracji Zgodności oraz trwałe oznakowanie maszyny znakiem CE

Kreacja: WolsztynPlanet.com