Banner
Banner
Flash

Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

       Specjalizujemy się w dostosowaniu maszyn i urządzeń:


  • do minimalnych wymagań BHP 


.......zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z póź. zm.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.


według poniższych etapów:


               ETAP 1 - Inwentaryzacja i ocena stanu bezpieczeństwa maszyn - Audyt
               ETAP 2 - Projektowanie
               ETAP 3 - Montaż z uruchomieniem
               ETAP 4 - Przekazanie do eksploatacji
               ETAP 5 - Szkolenie

        
           Efektem w/w działań jest wydanie paszportu maszyny i poświadczenie, że maszyna spełnia minimalne wymagania

Kreacja: WolsztynPlanet.com