Banner
Banner
Flash

Formularz wyceny usługi

Poniższe formularze (zapytanie ofertowe, załącznik)  dotyczą następujących usług:

- Audyty wysokowyspecjalizowane maszyn i urządzeń, instalacji

- Certyfikacja maszyn i urządzeń, instalacji pracujących w strefie zagrożęnia wybuchem

- Certyfikacja maszyn, linii technologicznych - oznaczenie CE

- Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

- Nadzór inwestorski u Zleceniodawcy

- Wyceny środków technicznych

- Ekspertyzy specjalistyczne

- BHP

- Ochrony PPOŻ

- Odszkodowania


 

 Kreacja: WolsztynPlanet.com