Banner
Banner
Flash

Dotacje z Unii Europejskiej

 

 

Dotacje unijne

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem. Na szybko zmieniającym się rynku, przedsiębiorstwa muszą nieustannie ewoluować i wciąż być bardziej konkurencyjne. Problemem jest nie tylko niedopracowany pomysł, ale także brak wystarczających środków finansowych. Warto zatem wiedzieć, że polscy przedsiębiorcy – obecni i przyszli – mogą liczyć na wiele form wsparcia, w tym na dotacje z Unii Europejskiej. Jesteśmy firmą oferującą pakiet usług, dzięki którym nie tylko pozyskasz dofinansowanie, ale także zidentyfikujesz potencjalne nowe trendy, wejdziesz na nowe rynki i osiągniesz większą przewagę nad konkurencją.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu następujące warianty/etapy realizacji projektów.


ETAP I SPOTKANIE KONSULTACYJNE:

  • budowa koncepcji projektu rozwojowego;
  • analiza możliwości uzyskania dofinansowania (dobierzemy program odpowiedni do potrzeb Wnioskodawcy);
  • oceniamy szanse i możliwości pozyskania dotacji, oraz zaprezentujemy procedury aplikacyjne.

 

ETAP II PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:

  • koordynacja opracowania dokumentacji wspierającej pozyskanie dotacji rozwojowej: opinia o innowacyjności, umowa partnerstwa, inne;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dofinansowani, biznes planu z załącznikami;
  • pilotowanie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, kontakt z instytucjami oceniającymi;

 

ETAP III DORADZTWO W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (UZYSKANIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DOTACJI):

  • nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień;
  • rozliczenia pośrednie i końcowe projektu;
  • wsparcie w wywiązaniu się z zapisów umowy o dofinansowanie w okresie trwałości projektu rozwojowego, jak i po jego zakończeniu;

Kreacja: WolsztynPlanet.com