Banner
Banner
Flash

Postepowanie przedsądowe - mediacja

     Specjalizujemy się w prowadzniu postępowań przedsądowych w sprawach:

              Cywilnych

                    Gospodarczych

                           Karnych i Nieletnich

   wykonując ekspertyzy, opinie związane z zawarciem potencjalnego porozumienia przedsądowego

                lub


   prowadząc mediacje przedsądowe (konwencjonalne), - które odbywają się z inicjatywy stron na podstawie umowy mediacyjnej między mediatorem a stronami z określeniem przedmiotu sporu, czyli sprecyzowaniem kwestii, co do których będą szukały porozumienia.

     Mediacje w sprawach cywilnych

    Mediacja w postępowaniu cywilnym może być stosowana we wszelkich sprawach, w których może zostać zawarta ugoda przed sądem. Rozstrzygnięcie sporu przez mediatora może odbywać się albo na podstawie umowy zawartej między stronami, albo na skutek postanowienia sądu, kierującego strony do mediacji i może mieć charakter w sprawach o podział majątku lub spadku, o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnych, o ustalenie kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych, o wywiązanie się z zobowiązania lub zmianę jego warunków.

     Mediacje w sprawach gospodarczych

   Mediacja jest najszybszą i najtańszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych między przedsiębiorstwami. Wynika to z faktu iż strony często znajdują satysfakcjonujące rozwiązanie w ciągu dwóch - trzech spotkań tj. ok. 1 - 2 tygodni. Spory gospodarcze nie wywołują w stronach tak silnych emocji, co sprzyja poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań. Tak rozwiązane konflikty pozwalają na dalszą współpracą kontrahentów.

     Mediacje w sprawach karnych i nieletnich

    Sprawy wynikające z czynów określonych w Kodeksie Prawa Karnego mogą być kierowane do mediacji na każdym etapie postępowania jedynie przez sąd, prokuraturę albo policję. Mediacja taka jest dobrowolna zarówno dla sprawcy jak i pokrzywdzonego.


Kreacja: WolsztynPlanet.com