Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Kursy

Szczegóły szkolenia

 • Piła
 • 2023-01-13 8:00 do 2023-01-29 16:00
 • Kurs otwarty

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
BUR
Poziom:
Kurs specjalistyczny
Czas trwania:
40 godzin
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Certyfikat
Tryb:
Weekendowy

Szczegóły szkolenia

 • 7,500.00 cena brutto 16 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
16
7,500.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Piła

2023-01-13 8:00 do 2023-01-29 16:00
13 stycznia 2023

000000

Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Piła

2023-01-13 8:00 do 2023-01-29 16:00
13 stycznia 2023

Wydrukować
INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kompetencje i kwalifikacje w zakresie innowacji produktowej – kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy z zastosowaniem inżynierii odwrotnej. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika wiedzy innowacyjnej, praktycznej, fachowej opartych na standardach światowych, europejskich, polskich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości: pracy w grupie, technologii cyfrowych, dokumentowania, archiwizacji.

 

Uczestnicy: Inspektorzy BHP, specjaliści BHP, główny specjalista ds. BHP, inżynierowie,  obecni lub przyszłe osoby zajmujące się ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, likwidatorzy szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz inne osoby związanych zawodowo z tematyką ustalania  okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorobami zawodowymi.

 

Metodyka: Kurs prowadzony jest w formie interaktywnej prezentacji, wykładu i dyskusji moderowanej, warsztatów, ćwiczeń grupowych.

 

 Forma kursu: kurs otwarty

 

System zjazdów: weekendowy

 

Ilość modułów: 5

 

Ilość zjazdów: 5

 

Ilość godzin: 40 godziny wykładowe

 

Ilość dni: 5 dni wykładowe w tym egzamin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

 

Moduł 1. Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania  okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy w ujęciu kryminalistycznym

1.Wypadek przy pracy – przepisy prawne i definicje

2.Wypadek przy pracy – zasady postępowania, procedura, dokumentacja, archiwizacja

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zawiadomienie o wypadku właściwych organów
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 • Zarejestrowanie wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych

3.Organizacyjno-techniczno-logistyczne aspekty zastosowania nowej technologii w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
4.Zastosowanie inżynierii odwrotnej skanowania 3D w kryminalistycznym ujęciu badania miejsca zdarzenia
5.Rekonstrukcja zdarzenia wypadku – metody stosowane w kryminalistyce
6.Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia


Moduł 2. Materialne środowisko pracy. Prawidłowe ustalanie stanu faktycznego jako podstawa prawidłowego rozstrzygnięcia dla rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia odpowiedzialności prawnej. Przepisy UE, rozporządzenia, normy

1.Rola i obowiązki pracodawcy,  kontrola warunków w środowisku pracy i dążenie do zmniejszenie zagrożeń zawodowych na zgodność z dyrektywami starego i nowego podejścia , przepisów krajowych, norm

2.Społeczne i materialne czynniki tworzące środowisko pracy

3.Czynniki tworzące środowisko pracy: niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe

4.Budynki – hale, pomieszczenia, miejsca pracy, oświetlenie, mikroklimat, komunikacja oraz logistyka – wymagania prawne i normy

5.Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy opartych na przepisach prawa cywilnego

6.Karnoprawna odpowiedzialność  osoby odpowiedzialnej  za bezpieczeństwo i higienę pracy z tytułu niedopełnienia obowiązku i narażenia pracownika na utratę zdrowia lub ciężkiego uszczerpku na zdrowiu

7.Świadkowie wypadku, wyjaśnienia, zeznania i ich właściwa ocena  w ujęciu prawnym

 • Wyjaśnienia przed pracodawcą i/lub osobą przez niego wyznaczoną
 • Przesłuchanie przez Inspektora Pracy
 • Przesłuchanie na Policji lub w Prokuraturze z lub bez udziału biegłego sądowego
 • Przesłuchanie w Sądzie
 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań: świadek, poszkodowany, oskarżony

8. Zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia: dokumentacja, zdjęcia, filmy, oględziny miejsca, ślady, rzezcy w ujęciu kryminalistyczny,  informacje dodatkowe

9. Wyłączna wina pracownika (rażące niedbalstwo) w wypadku przy pracy – studium przypadków

10.Odpowiedzialność osobista i majątkowa osoby uznanej za odpowiedzialną za wypadek przy pracy, a w szczególności:

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialnosć wykroczeniowa
 • Odpowiedzialnosć karna
 • Sankcje prawne: zaniechanie wykonania, zakaz wykonywania zawodu, zakaz prowadzenia działalności
 • Odpowiedzialność cywilna

Moduł 3. Ocena niezbędnej dokumentacji z miejsca zdarzenia na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia

1.Akta osobowe – weryfikacja, analiza i ocena pod katem aktualnych przepisów europejskich i polskich, norm

2. Identyfikacja miejsca zdarzenia wypadku w obrębie i wokół z należytą starannością wykorzystując narzędzia inżynierii odwrotnej

3. Weryfikacja obligatoryjnych dokumentacji leżących po stronie pracodawcy

 • Pomiary i badania
 • Stanowiska i miejsca niebezpieczne
 • Zezwolenia, ograniczenia i zakazy
 • Ważne dopuszczenia do eksploatacji: maszyny i urządzenia, środki transportu i inne
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Ocena ryzyka technicznego na podstawie aktualnych wymogów
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Instrukcji obsługi
 • Deklaracje zgodności
 • Dopuszczenia maszyn do eksploatacji
 • Przeglądy, konserwacje, naprawy maszyn i urządzeń oraz środków transportu
 • Inne ważne dokumenty
 • Moduł zawiera praktyczne przykłady weryfikacji i analizy w/w dowodów z  dokumentacji realizowanych przez biegłych sadowych podczas prowadzonych postępowań, które stały się podstawą orzezczenia sądowego w wydziałach, karnych, cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych

4.Dokumentowanie i opis weryfikowanych dokumentów na potrzeby rekonstrukcji wypadków przy pracy


Moduł 4. Metodologia kryminalistycznej rekonstrukcji wypadku przy pracy. Identyfikacja, ocena i analiza wypadku przy pracy z udziałem maszyny oraz pojazdu

1.Zabezpieczenia dowodów materialnych z miejsca  wypadku drogowego

2.Merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku przy pracy – studium przypadków

 • Jak właściwie zrobić zdjęcia miejsca wypadku przy pracy
 • Jak należy sporządzić szkic miejsca wypadku w przypadku braku zaawansowanych technologii np. skanera 3D
 • Jak przygotować protokół oględzin pojazdu i miejsca wypadku
 • Jakie dowody należy zabezpieczyć w przypadku zderzenia pojazdu z pieszym

3.Identyfikacja maszyny i/lub urządzenia – kazusy na konkretnych przykładach

 • Wymagania prawne dla maszyn i urządzeń
 • Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
 • Ustalenie sprawności maszyny, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych oraz prawnych
 • Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
 • Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
 • Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

4.Identyfikacja pojazdu – kazusy na konkretnych przykładach

 • Wymagania prawne dla urządzeń transportu bliskiego UTB
 • Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
 • Ustalenie sprawności urządzenia UTB, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych
 • Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
 • Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
 • Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

5.Biomechanika inżyniersko-medyczna poszkodowanego, zastosowanie inżynierii odwrotnej do analiz – studium przypadków

6.Technika VR (virtual reality) – stan faktyczny z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości


Moduł 5. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁY KOSICKI

1.Należyta staranności i weryfikacja dowodów przy ustaleniu  okoliczności i przyczyn  wypadku przy pracy

2.Przyczyny wypadku: metoda TOL – Techniczne, Organizacyjne, Ludzkie oraz inne przyczyny

3.Wina umyślna lub wskutek rażącego niedbalstwa osób odpowiedzialnych za niedpoełnienie i narażenie pracownika na utratę zdrowia lub życia – kazusy

4.Wpływ leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych, dopalaczy, energetyków wpływające na stan psychofizyczny uczestników wypadku

5.Egzamin pisemy

6.Podsumowanie kursu

 

Dzień 1. 13.01.2023 (8 godzin) Moduł 1. Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania  okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy w ujęciu kryminalistycznym
Moduł 2. 14.01.2023 (8 godzin) Moduł 2. Materialne środowisko pracy. Prawidłowe ustalanie stanu faktycznego jako podstawa prawidłowego rozstrzygnięcia dla rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia odpowiedzialności prawnej.
Moduł 3. 15.01.2023 (8 godzin) Moduł 3. Ocena niezbędnej dokumentacji z miejsca zdarzenia na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia
Moduł 4. 28.01.2023 (8 godzin) Moduł 4. Metodologia kryminalistycznej rekonstrukcji wypadku przy pracy. Identyfikacja, ocena i analiza wypadku przy pracy z udziałem maszyny oraz pojazdu
Moduł 5. 29.01.2023 (8 godzin) Moduł 5. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁY KOSICKI

mgr inż. Marcin Kosicki
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Dyplomowany wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych.

Zawodowo zajmuje się projektowaniem, budową maszyn, modyfikacjami, oceną zgodności i certyfikacją maszyn, badaniami procesów pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Prowadzi praktykę ekspercką w zakresie kryminalistyki w ruchu drogowym oraz w obszarze BHP, prawa karnego, cywilnego, prawa pracy Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Trener – wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych. Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705, Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. wyższe inżynierskie – techniczne, bhp i inne 10 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń specjalistycznych

Wiedza

Zna standardy kryminalistyczzne oparte na światowych, europejskich, polskiech technologiach przyszłości

Zna przepisy europejskie, polskie dotyczące prawnych obszarów  badań, analiz, dokumetowania wypadków przy pracy

Zna normy zharmonizowane, normy branżowe (europejskie i polskie) stanowiące podstawę do rozstrzygnięcia przyczyn wypadku przy pracy

Zna aktalne orzecznictwo sądów europejskich i polskich

Zna metody i narzędzia analizy danych niezbędnych w rekonstrukcji wypadku przy pracy z wykorzystaniem nowoczesnych osiągnieć nauki

Ma wiedzę dotyczącą zbierania danych z miejsca zdarzenia – jego możliwości i ograniczeń

Potrafi zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, istotne przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku

Potrafi trafnie zadawać pytania i wnikliwie analizować wszelkie dane z miejsca wypadku

Potrafi w płynny sposób dokonać analiz prawnych i normatywnych związanych z aktualnymi wymogami prawa krajowego

Potrafi wskazać korzyści z wdrożenia i zastosowania nowoczesnych technik inżynierii odwrotnej 3D w kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy

Świadomość w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy zbieraniu danych i ich archiwizacji oraz ochrony przed ich utratą

Potrafi wskazać rozwiązania potencjalnie korzystne usprawniające  cały proces zbierania niezbędnych danych do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku

Pomaga współtowarzyszącym osobom uczestniczących w identyfikacji danych, analizie, formułowaniu wniosków  poprawiać warunki i techniki pracy w obszarach techniczno-organizacyjnych-ludzkich

Potrafi opracować dokumentację powypadkową  i obronić swoje argumenty przed Organami Procesowymi (Policja, Prokuratura, Sądy lub prywatni zleceniodawcy)

 

Umiejętności

Potrafi sformułować zadania, które należy strategicznie przygotować przed realizacją zlecenia

Potrafi zidentyfikować i dobrać źródła informacji z miejsca zdarzenia, materiału osobowego i innych obszarów  potrzebnych do dokonania analizy i oceny w celu opracowania dokumentacji powypadkowej

Umie przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie

Umie dokonać analizy potencjału w oparciu o wybrane metody identyfikacji, weryfikacji, zastosowanych technik służących odtworzeniu miejsca zdarzenia wypadku

Umie dokonać analizy otoczenia każdej sprawy o wybrane metody i techniki

Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania

Umie identyfikować interesy i potrzeby partnerstwa

Jest wnikliwy w analizie materiałów powierzonych i zebranych w toku ustaleń własnych

Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności na miejscu zdarzenia, po ocenie materiału rzeczowego i osobowego, aby mieć pewność, że przedstawione tezy zostaną zrozumiane przez osoby zainteresowane

Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań przy, w trakcie i po całym procesie postępowania powypadkowego

 

Kompetencje

Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie

Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny

Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu

Jasno komunikuje oczekiwania wobec innych

Prezentuje szacunek wobec współpracowników

Zachęca inne osoby do podejmowania inicjatyw

Buduje atmosferę godną zaufania

Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając wszystkich innych oraz specjalistów do angażowania się w realizację zadania

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Informacje dodatkowe:

Kurs prowadzony jest w formie wykładu, kazusów prawno – technicznych, dyskusji. Uczestnik otrzymuje materiały  w wersji papierowej dla każdego modułu, zaświadczenie, certyfikat potwierdzający nabycie  z egzaminu potwierdzający  uczestnictwo w kursie.