Banner
Banner
Flash

Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchu - ATEX

Obowiązek spoczywający na pracodawcy:

Podstawa Prawna:

  • Dyrektywa ATEX 95, 94/9/WE

  • Dyrektywy ATEX 137, 1999/9/2/EC

Analiza ryzyka wskazuje zagrożenia występujące na terenie zakładu pracy związane z występowaniem palnych i wybuchowych pyłów, proszków, cieczy, oparów oraz gazów. Ponadto precyzuje kroki, które należy podjąć w celu wyeliminowania tych zagrożeń.

    Bezwzględnie każdy pracodawca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentu analizy ryzyka przynajmniej jeden raz w roku.

 

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz i ocen zagrożenia wybuchu dla:

  • Maszyn

  • Gniazd produkcyjnych

  • Linii produkcyjnych

  • Mega układów technologicznych

Podstawa Prawna:

dla maszyn, urządzeń, instalacji wg ATEX 95, 94/9/EC

dla miejsc, obszarów, stref wg ATEX 137, 1999/9/2/EC


      Określenie rodzaju stref wynika z oszacowania częstotliwości emisji substancji palnej do przestrzeni występującej w obszarze instalacji procesowej (przemysłowej) oraz wskazanie działań (identyfikacja zagrożeń), które muszą zostać podjęte celem wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu mogących spowodować wybuch.

 

Specjalizujemy się w ocenie  maszyn, urządzeń, instalacji, miejsc pracy w strefach zagrożonych wybuchem dla:


  • pyłów  (strefa 20,21,22) 
  • gazów (strefa 0, 1, 2) wg PN - EN 1127-1 i Dyrek. 1999/92/WE


.......zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów  ochronnych  przeznaczonych do użytku w  przestrzeniach zagrożonych wybuchem   dla maszyn, urządzeń, instalacji  wg ATEX 95, 94/9/EC


oraz


.......zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931), dla miejsc, obszarów, stref wg ATEX 137, 1999/9/2EC

 

według poniższych etapów:


              ETAP 1 - Inwentaryzacja i ocena stanu bezpieczeństwa                                                  maszyn, miejsc pracy stref, instalacji   - Audyt
               ETAP 2 - Projektowanie
               ETAP 3 - Montaż z uruchomieniem
               ETAP 4 - Przekazanie do eksploatacji
               ETAP 5 - Szkolenie


       Powyższe działania mają na celu opracowanie i wydanie:


dla maszyn, urządzeń, instalacji (Producent) - DZ*

dla  miejsca, obszarów, stref (Pracodawca) - DZW *


*DZ - Deklaracja Zgodności
* DZW - Dokument  Zabezpieczenia przed Wybuchem

Kreacja: WolsztynPlanet.com