Banner
Banner
Flash

Inwentaryzacja procesów i ich instalacji

Przed rozpoczęciem prac związanych z oceną maszyn, urządzeń, instalacji procesowych wg stanu prawnego w zakresie:

  • maszyn do minimalnych wymagań BHP
  • maszyn na oznaczenie CE
  • maszyn, instalacji pracujacych w strefie zagrożonej wybuchem

 

musi być przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja w oparciu o dostarczoną:

 

  • Dokumentację procesu technologicznego

  • Dokumentację projektową (wykonawczą i powykonawczą)

  • Dokumentację – karty charakterystyk substancji

  • Dokumentację badawczą (Jednostki Notyfikowanej) wyniki badań próbki, wyrobu

  • Wizję lokalną istniejącego stanu

 

 


Kreacja: WolsztynPlanet.com