Banner
Banner
Flash

Projektowanie systemów zabezpieczeń

Podstawa Prawna:

 

dla maszyn Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
dla maszyn, urządzeń, instalacji wg ATEX 95, 94/9/EC

dla miejsc, obszarów, stref wg ATEX 137, 1999/9/2/EC

  • W zakresie konstrukcyjnym
  • W zakresie sterowania
  • W zakresie sygnałów świetlnych i dźwiękowych
  • W zakresie dostępu i obsługi- określenie strefy niebezpiecznej
  • W zakresie wyznaczenia miejsc do przechodzenia nad maszynami w LP
  • W zakresie oznakowania i informacji
  • W zakresie malowania
  • W zakresie dróg transportowych i ewakuacyjnych

Kreacja: WolsztynPlanet.com