Banner
Banner
Flash

Bezpieczeństwo, nadzór, odbiór

Zmiany w instalacji procesowej spowodowane jej rozbudową (modernizacją), czy też zmianą technologii produkcji mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu zabezpieczającego przed skutkami wybuchu, a tym samym znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa na zakładzie produkcyjnym.

Patrząc przez pryzmat doświadczenia dużo inwestorów traci kontrolę nad rzeczywistym stanem technicznym posiadanych zabezpieczeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu:


  • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, umową, wytycznymi
  • weryfikacji projektów dostawcy z opinią
  • sprawdzeniu, jakości robót wykonanych przez dostawców
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, odbiory prac wg ustalonego  harmonogramu
  • kontrolowanie rozliczeń inwestycji
  • odbioru częściowego lub całościowego zleconego zadania ( inwestycji)

 

 

       Specjaliści to wysokiej klasy eksperci branżowi, rzeczoznawcy oraz biegli sądowi.


Kreacja: WolsztynPlanet.com