Banner
Banner
Flash

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - ATEX

  Obowiązek spoczywający na pracodawcy:

Podstawa Prawna:

  • Dyrektywa ATEX 95, 94/9/WE

  • Dyrektywy ATEX 137, 1999/9/2/EC

   Każdy zakład na obszarze, którego występują substancje palne/wybuchowe (strefa 0,1,2 lub 20,21,22) jest zobligowany do wykonania Analizy Ryzyka oraz opracowania Dokumentu Zabezpieczenia przed wybuchem dla całego zakładu pracy. Aby sporządzić te dokumenty niezbędna jest pełna, aktualna dokumentacja techniczna (DTR, IO, IK):

  • Maszyn

  • Gniazd produkcyjnych

  • Linii produkcyjnych

  • Mega układów technologicznych

 

 Specjaliści to wysokiej klasy eksperci branżowi, rzeczoznawcy oraz biegli sądowi.


Kreacja: WolsztynPlanet.com