Banner
Banner
Flash

Badanie i normowanie procesów pracy

      Specjalizujemy się w badaniu procesów pracy i normowaniu w zakresie:


 • badaniu procesów, pracy - chronometraż (fotografia dnia) 
 • wyszukiwaniu i eliminacji strat (produkcja, administracja) 
 • poprawieniu procesów pracy 
 • normowaniu pracy 
 • tworzenia standardów
 • szkolenia w w/w zakresie

       

       Wykonywane techniki podczas pomiarów - badań:


MTM - Jest skrótem od Methods - Time Measurement, czyli pomiar czasu metody 
LEAN THINKING - Czyli metoda "odchudzonego myślenia" 
LEAN MANUFACTURING - Efektywne wykorzystanie zasobów 
KAIZEN - Japońska nazwa oznaczająca ciągłe udoskonalanie 
KANBAN - Narzędzie operacyjnego sterowania produkcją


        Wszystkie w/w działania bezpośrednio wpływają między innymi na:


 • poprawę funkcjonowania i kondycji przedsiębiorstwa
 • poprawę sprzedawanych towarów i usług
 • redukcję ponoszonych kosztów 
 • przyspieszenie przepływu informacji
 • lepsze wykorzystanie czasu pracy 
 • szkolenia w w/w zakresie

Kreacja: WolsztynPlanet.com