Banner
Banner
Flash

Dokumentacja konstrukcyjna, DTR, IO, IS

    Każda maszyna i urządzenie oraz obiekt działający mobilnie musi być oznakowany znakiem CE.  Dopełnieniem wymagań związanych z procesem certyfikacji jest opracowanie odpowiedniej i zgodnej z założeniami Dyrektywy Maszynowej  2006/42/WE instrukcji obsługi, która umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z maszyną, ułatwi jego eksploatację.

     Specjalizujemy się w opracowaniach dokumentacji takich jak:
           
 DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
 KO - Konstrukcyjnej
 IO - Instrukcja obsługi
 IS - Instrukcji stanowiskowej

    Dla maszyn i urządzeń takich jak:

  • obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki)
  • obrabiarek sterowanych numerycznie
  • linii produkcyjnych
  • prototypów
  • urządzeń stanowiskowych
  • innych na życzenie klienta


    Producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca zobowiązany jest, aby każda dostarczona maszyna, przekazana do eksploatacji: miała przeprowadzony audyt bezpieczeństwa maszyny, ocenę ryzyka,  miała instrukcję obsługi (dokumentację techniczno-ruchową) w języku polskim, miała opracowane rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne zapewniające użytkownikowi bezpieczną pracę, miała wydaną ocenę zgodności - znak CE  lub certyfikat na zastosowane rozwiązania.


Kreacja: WolsztynPlanet.com