Banner
Banner
napis
pl en de
Polityka Prywatności A A A

Zgodnie z zamierzeniem Martinus, witryny www.martinuspolska.pl, mają stanowić uzupełnienie świadczonych usług. Poniższe oświadczenie jest deklaracją o ochronie prywatności, odnoszącą się do światowej sieci naszej firmy oferującej profesjonalne usługi i produkty.

Niniejszy dokument opisuje praktyki, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie dla prywatności wszystkich osób odwiedzających nasze witryny. Martinus jest nastawiona na stosowanie uczciwych praktyk informacyjnych, których celem jest ochrona Państwa prywatności. Wierzymy, że swobodny przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich, przy założeniu, że informacje są gromadzone i wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uważają, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności nie porusza ważnych dla Państwa kwestii.

 

Gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, wybór

 

W czasie korzystania z serwisu Martinus możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Martinus zwracać się do czytelników w sposób spersonalizowany.

Martinus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada.

Korzystanie z naszych witryn nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jest Pan/Pani zwykłym odwiedzającym, wówczas nie gromadzimy na Pana/Pani temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że postanowi Pan/Pani dokonać rejestracji, aby na bieżąco otrzymywać od Martinus aktualne informacje.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i należącym do Martinus.

W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z bazy serwisu Martinus.

Martinus zastrzega sobie prawo do usunięcia danych z listy użytkowników bez podania przyczyny.

W takich przypadkach Martinus może kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat oferowanych usług, wyrobów, publikacji i produktów, a także w innych celach marketingowych.

Informacje zgromadzone podczas rejestracji są – w czasie ich przesyłania drogą internetową – chronione.

 

Poufne dane o charakterze osobistym

 

Martinus nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Poufne informacje osobiste dotyczą: rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych bądź innych, przynależności do związków zawodowych, fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia, życia seksualnego bądź karalności oraz, w niektórych przypadkach, numerów ubezpieczenia społecznego lub finansów.

Martinus podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa takich informacji uzyskanych w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dostęp do powyższych informacji jest ograniczony. Ponadto firma wprowadziła polityki i procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

 

Ujawnianie informacji

 

Martinus podpisuje się pod procedurami, które utworzone zostały w formie pisemnej w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności. W takiej postaci możemy ujawniać Pana/Pani informacje osobiste z następujących powodów:

  • Jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zrealizowania złożonego przez Pana/Panią wniosku, zgłoszenia, zapytania oraz odbywa się z udziałem organizacji zewnętrznej, z którą Martinus może rozpocząć współpracę lub
  • Jeżeli odbywa się to na wyraźną prośbę osoby odwiedzającej witrynę; lub
  • Stosownie do wymagań wymienionych w nakazie sądowym bądź innych wymagań prawnych albo urzędowych; lub
  • Jeżeli ujawnienie informacji jest w racjonalny sposób powiązane ze sprzedażą bądź innego rodzaju zbyciem całości albo części naszej działalności biznesowej.

Uwaga: Martinus nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.

 

Zmiana oraz przechowywanie danych

 

Informacje pozyskane od osób odwiedzających niniejszą witrynę będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją wymaganej usługi. Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zarchiwizowane oraz zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji w zakresie przechowywania danych. Osoby pragnące, aby ich informacje zostały zaktualizowane, zmienione bądź usunięte z naszej zbiorów danych, są proszone o kontakt z nami oraz przedstawienie swoich wymagań.

 

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

 

Należy pamiętać, że nasze witryny czasami zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat naszego świadomego przywództwa, wydarzeń, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Martinus nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na witrynach w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.

 

Cookies

 

Prowadzone przez Martinus witryny internetowe i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, nasza witryna może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszych stronach. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających nasze serwisy, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język użytkownika i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę naszych serwisów.

Pliki cookies mają też inne zastosowania. W sekcji webcastów z Thought Center służą do zapewnienia dostępu subskrybentom, którzy podczas rejestracji wybrali funkcję automatycznego logowania. Cookies sprawiają również, że uczestnicy elektronicznych ankiet mogą głosować tylko 1 raz. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies z witryny ey.com lub sekcji webcastów z Thought Center, mogą Państwo włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych sekcji webcastów z Thought Center, na przykład automatycznego logowania oraz innych personalizacji.

 

Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

 

Od czasu do czasu Martinus  zamieszcza (lub może) swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły nasze witryny po zobaczeniu banera Martinus na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis ey.com oraz określenia skuteczności naszych reklam.

 

Aplikacje, kody QR i powiązane technologie

 

Skanując kod QR podwykonawca, któremu powierzamy tworzenie dla nas kodów (3GVision) może pobierać pewne informacje z Państwa urządzenia mobilnego (np. identyfikator komórki i adres IP). 3GVision używa tych informacji tylko w naszym imieniu w celu przygotowywania anonimowych raportów statystycznych o użytkownikach naszej strony i usług.

 

Platformy Social Media

 

Mają Państwo możliwość uczestnictwa w dyskusjach na naszych blogach, forach, wiki i innych platform social media administrowanych przez Martinus (“Platformy Social Media "). Celem tych Platform Social Media jest umożliwienie Państwu dzielenia się treścią. Martinus nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Państwo podzielą się danymi i informacjami osobistymi na Platformach Social Media, a następnie dane te zostaną wykorzystane, bądź przywłaszczone przez innych użytkowników lub dojdzie do ich nadużycia.

Martinus może również udostępniać linki do innych platform social media utrzymywanych na innych serwerach przez osoby lub organizacje niepowiązane z Martinus nie reprezentuje i nie zapewnia gwarancji co do zgodności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych na tych serwerach. Link do strony zewnętrznej nie powinien być interpretowany jako promocja tej strony przez Martinus.

 Martinus nie reprezentuje ani nie zapewnia gwarancji w sprawie tego jak dane użytkowników są przechowywane lub wykorzystywane na serwerach stron zewnętrznych. Sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony zewnętrznej do której prowadzą linki z Naszej Strony w celu ustalenia ich założeń względem Państwa danych osobowych.

 

Dzieci

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma ochrona informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza w elektronicznym środowisku on-line, i w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na temat dzieci.

 

Zmiany niniejszej polityki

 

Stosownie do potrzeb, Martinus może modyfikować treść niniejszego oświadczenia na temat polityki. Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 60 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.

 

Anulowanie rejestracji

 

Martinus zapewnia swobodę wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających Pana/Pani identyfikację. Jeżeli w przeszłości dokonał Pan/Pani za pośrednictwem naszej witryny rejestracji dotyczącej któregokolwiek z serwisów informacyjnych związanych z Martinus, a obecnie nie życzy sobie otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail, proszę odwiedzić stronę rezygnacji z rejestracji, dostępną w ramach danej aplikacji.


<< powrót drukuj