Banner
Banner
napis
pl en de
Pomiary dobiegu A A A

   Użytkownicy kurtyn bezpieczeństwa zobowiązani są do regularnej kontroli czasów reakcji układów bezpieczeństwa tj. kurtyn bezpieczeństwa, sterowania dwuręcznego, wyłączników awaryjnych, skanerów i mat bezpieczeństwa.

 

   Zobowiązanie to wynika z Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10. Kontrole układów bezpieczeństwa przeprowadza się po każdym ponownym montażu i demontażu, zmianach w układach sterowania maszyn, instalacji, zasilania i sterowania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego, układów bezpieczeństwa maszyn, które przeprowadza się niezwłocznie przed dopuszczeniem do eksploatacji maszyny. Prewencyjnie w przypadku gdy powyższe okoliczności nie występują, kontrole przeprowadza się minimum raz w roku.

 

   Specjalizujemy się w pomiarach kurtyn bezpieczeństwa i innych układów zainstalowanych na:

 


- maszynach i urządzeniach, gniazdach produkcyjnych, stanowiskach montażowych, liniach technologicznych, które eksploatowane są w przemyśle:

- spożywczym

- drzewnym

- motoryzacyjnym i samochodowym

- elektrycznym i elektronicznym

- rolniczym

- metalowym

- chemicznym

- spirytusowym

- farmaceutycznym

- kosmetycznym

- medycznym

- węglowym

- przetwórstwa tworzyw sztucznych

- recyklingowym
- papierniczym

 

   Pomiary przeprowadza wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca uprawnienia w zakresie ekspoatacji i dozoru oraz pomiarów.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my przedstawimy naszą ofertę


<< powrót drukuj