Banner
Banner
napis
pl en de
Pomiary elektryczne A A A

    Wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca uprawnienia w zakresie ekspoatacji i dozoru oraz pomiarów kontrolno-pomiarowych to gwarancja profesjonalnie wykonanych pomiarów elektrycznych.

 

   Do pomiarów używamy najnowocześniejszy sprzęt z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Każdy pomiar lub zestawienie pomiarów z badań w maszynach, urządzeniach oraz instalacjach jest dokumentowany w pisemnym protokole z pomiarów.

 

   Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań i pomiarów w zakresie:

 

- przewidywanego prądu zwarcia

- mocy, prądów i napięć, poboru energii

- rezystancji izolacji 

- rezystancji i impedancji pętli zwarcia

- wyłączników różnicowo - prądowych

- napięcia dotykowego

- baterii kondensatorowych

- rezystancji uziemienia,

- rezystywności gruntu oraz prądów błądzących

- zasilania agregatami prądotwórczymi

- spawarek elektrycznych

- ustalania kolejności wirowania faz

- narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

- obciążeń linii zasilających

- ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- współczynnika mocy cos fi

- eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

- ochronników przepięciowych

- prądów upływu

- skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania

- natężenia oświetlenia -ogólnego, stanowisk pracy, ewakuacyjnego

 

 

   Pomiary elektryczne zgodne z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 muszą być dołączone do dokumentacji - instrukcji obsługi dla użytkownika.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my przedstawimy naszą ofertę


<< powrót drukuj