Banner
Banner
napis
pl en de
Pomiary specjalistyczne A A A

  Diagnostykę techniczną maszyn i urządzeń, instalacji, zasilania i sterowania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego, układów bezpieczeństwa maszyn, wykonujemy głównie na zasadach diagnostyki wibracyjnej – pomiar i analizy drgań.

 

  Do pomiarów wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, który połączył technikę obrazowania w zakresie wibrodiagnostyki i termowizji oraz hałasu.

 

  Wyniki z pomiarów i analizy są archiwizowane zarówno w wersji papierowej, a także w trybie pomiarów off-line.

 

  W przypadku braku narzędzi informatycznych do archiwizjacji oferujemy programy komputerowe
wspomagające nadzór nad praca maszyn, instalacji, zasilania i sterowania elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego, układów bezpieczeństwa maszyn.

 

  Rodzaje wykonywanych pomiarów

 

Pomiary jakie wykonujemy w celach diagnostycznych to głównie pomiary:

- drgań elementów konstrukcyjnych 

- drgań bezwzględnych obudów łożysk i innych konstrukcji, a także drgań względnych części wirujących (wałów).

 

  Pomiary wykonujemy w warunkach ustalonych pracy maszyny i nieustalonych. Pod pojęciem warunków ustalonych należy rozumieć pracę maszyny ze stałą prędkością obrotową i z ustabilizowanymi innymi parametrami jej pracy takimi jak jej moc, wydatek, pobór prądu, itd. Nieustalone warunki pracy to praca maszyny przy zmiennych prędkościach obrotowych bądź zmiennych warunkach procesowych np. pomiar chwilowy prądu rozruch silnika.

 
   Możemy mierzyć wartości szczytowe, skuteczne, średnie takich jednostek fizycznych jak:

  • amplituda drgań bezwzględnych [µm]
  • amplituda drgań względnych [µm]
  • amplituda prędkości drgań [mm/s]
  • amplituda przyspieszenie drgań [ m/s2 lub krotność przyspieszenia ziemskiego]
  • energia szczytowa [krotność przyspieszenia ziemskiego]
  • poziom ciśnienia akustycznego [dB]
  • analizy częstotliwościowe FFT amplitudy, prędkości, przyspieszenia, dźwięku
  • analizy częstotliwościowe prądów i innych przebiegów szybkozmiennych
  • przebiegi czasowe takich szybkozmiennych parametrów jak: drgania, natężenie prądu, ciśnienia, przemieszczenia, obroty, dźwięk
  • rozkład temperatur - termowizja

 
   Wyniki pomiarów poddajemy obróbce za pomocą specjalistycznych programów komputerowych i prezentujemy w formie sprawozdań wraz z opiniami i zaleceniami w formie czytelnej dla Klienta.

 

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my przedstawimy naszą ofertę


<< powrót drukuj