Inwestycje, dotacje i ulgi

Eksperci MARTINUS wykorzystują swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, aby dostarczyć Twojej firmie, przedsiębiorstwu rozwiązania dostosowane do jej potrzeb. Jesteśmy liderem w dziedzinie doradztwa, dotacji, szkoleń specjalistycznych, kursów zawodowych, bezpieczeństwa przemysłowego, budowy maszyn, dokumentacji konstrukcyjnej, certyfikacji maszyn i urządzeń oraz wyrobów, rozwoju biznesu, audytów, inspekcji, nadzorów inwestycyjnych oraz rozwoju kompetencji kadr niższego i wyższego szczebla zarządzania.

INWESTYCJE I DOTACJE

Mapa drogowa 4.0

Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0

ULGA PODATKOWA B+R

Pieniądze na nowe inwestycje

FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Dotacje z ZUS-u

Poprawa warunków pracy

Dotacje na rozwój kompetencji

BUR, KFS
Akademia Menadżera

Dotacje z AMiRR

Hale, budowa, modernizacje, maszyny i urządzenia i inne

Dotacje z RPO, POIR I INNE

Hale, budowa, modernizacje, maszyny i urządzenia i inne