Dotacje z Zus-u

Zaplanuj inwestycję na 2022 rok
Jak zawsze będą obowiązywać krótkie terminy, a opracowanie wniosku zajmuje sporo czasu.
Nie zwlekaj do ostatniego momentu !!!

Martinus to najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma, której początki sięgają 2005 roku. Obecnie firma oferuje różnorodne usługi, kształtując bezpieczny wizerunek w obszarze opinii i ekspertyz technicznych, certyfikacji i dostosowania maszyn do dyrektyw Nowego i  Starego Podejścia. Specjalizujemy się w usługach pod klucz – opracowując technologie, projektując maszyny i urządzenia, ergonomiczne stanowiska pracy – prowadząc jednocześnie praktykę opiniotwórczą.

Ponadto oferujemy innowacyjną formę edukacyjną – szkolenia specjalistyczne i kursy zawodowe w obszarze natury

prawno – techniczno – ekonomiczno – finansowej

Chcesz przygotować wniosek o dofinansowanie ZUS w 2022 roku? Zapoznaj się z informacjami poniżej. Jako specjalistyczna firma, realizujemy profesjonalne usługi na poprawę warunków pracy dla firm.

Jak to było dotychczas….

Wysokość dofinansowania

Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady działania programu. Do tej pory wnioski były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, a na ocenę projektu trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy! Aktualnie wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Liczą się najlepsze wnioski! 

Kwota maksymalnej dotacji na poprawę BHP w 2019 roku oraz udział procentowy ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa pracy zależał od rodzaju przedsiębiorstwa i wielkości zatrudnienia w firmie. W 2020 roku, kryteria mogą ulec zmianie, wszystkie istotne informacje ZUS – będzie umieszczał na swojej stronie.

Jeśli chodzi o zakres, na jaki można będzie uzyskać dofinansowanie z ZUS to nadal jest wiele możliwych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, takich jak np:

  • oświetlenia
  • wentylacji miejscowej, nawiewnej oraz innej
  • klimatyzacji
  • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
  • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych tp.)
  • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
  • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
  • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko chłonnoizolacyjnych
  • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
   wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
  • neutralizatorów elektryczności statycznej
  • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
  • urządzeń i elementów wentylacji
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
  • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
  • dotacje z zus na wózek widłowy
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
  • dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika

Poprawa BHP w projektach doradczych, na którą można otrzymać z ZUS dofinansowanie  wymaga szczegółowej analiz w zakresie:

 

 1. Przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz wykonaniu ocen i analiz z dokumentów, stanu faktycznego
 2. Wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
  • czynniki chemiczne i pyły
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
  • czynniki biologiczne oraz wykonaniu ocen i analiz z dokumentów, stanu faktycznego
 1. Prewencja wypadkowa - dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
 2. Przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

W przypadku zainteresowania wnioskiem, zachęcamy do kontaktu wcześniej.

 

Wniosek o dofinansowanie z ZUS

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. Na rynku jest wiele firm, które oferuję pomoc w wypełnieniu wniosku, ale jest to dla nich nowy obszar, ponieważ do tej pory przygotowywali wyłącznie wnioski o środki z unii europejskiej. Przypominamy, że program działa od 2013 roku, dlatego doradca powinien mieć przeprowadzonych wiele projektów. W przeciwnym wypadku możemy dowiedzieć się po kilku miesiącach, że nasz wypełniony wniosek o dofinansowanie zus został odrzucony, a możliwość uzyskania środków na poprawę warunków pracy naszych pracowników niestety przepadła.

Szczegółowych informacji udzielają:

Patryk Daleki – 68 347 16 71

Marcin Kosicki – 509 822 347  

e-mail: dotacjezus@martinuspolska.pl