Dotacje na rozwój kompetencji BUR, KFS

Zyskaj dofinansowanie na rozwój kompetencji w 2022 roku

Pracujesz w mikro, małej lub średniej wielkości firmie, która ma ograniczone budżety na inwestowanie w szkolenia dla pracowników?

Odpowiadasz za rozwój i planowanie ścieżek rozwoju w dużej korporacji, a potrzeby zawsze okazują się dużo większe od możliwości finansowych firmy?

A może jesteś osobą samozatrudnioną, której zależy na zdobywaniu nowych umiejętności, ale szkolenia, niestety zważywszy na wysoką cenę, wydają się być poza Twoim zasięgiem?

Z naszą pomocą wybierzesz odpowiedni dla Twojej organizacji program dofinansowania lub pożyczkę i weźmiesz udział w szkoleniu, na którym Ci zależy.

Szkolenia online a dofinansowanie

W efekcie pandemii COVID-19 wiele organizacji przełączyło się na pracę w trybie zdalnym.
Aby ułatwić przystosowanie się do nowej rzeczywistości my również umożliwiamy realizację większości szkoleń, jak i usług doradczych, w formule online.

Szkolenia online podlegają identycznym zasadom dofinansowania jak szkolenia i usługi realizowane w formie stacjonarnej.

Przed rejestracją na szkolenie realizowane w formie zdalnej (online), konieczne sprawdź, czy jesteś w stanie spełnić minimalne wymagania techniczne, które pozwolą Ci w pełni korzystać ze szkolenia: https://valkir.pl/szkolenia-online/.

Gotowy na wspólną podróż po dofinansowanie?
Skontaktuj się z nami i zdobądź fundusze. Już teraz zainwestuj w rozwój swój i Twoich pracowników!

 Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

BUR to ogólnodostępna platforma, prezentująca oferty kursów, szkoleń i usług doradczych realizowanych w całej Polsce. Tutaj znajdziesz szczegóły….

Jako właściciel mikro, małej lub średniej wielkości firmy możesz skorzystać z dużego wyboru usług dla siebie i/lub Twoich pracowników.

Bazę Usług Rozwojowych wyróżnia:

 • Wiarygodność – oferowane w BUR usługi zostały zweryfikowane przez instytucję PARP, która sprawdza wymagane akredytacje i certyfikaty.
 • Jakość usług – przedsiębiorcy oceniają kursy i szkolenia, w których wzięli udział. To ułatwia porównanie jakości i poziomu oraz mobilizuje usługodawców do ciągłego doskonalenia swojej oferty.

Martinus Marcin Kosicki oceniana jest na poziomie 4.8 w skali 1-5 (stan na 28.12.2021 r.).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Unijne dofinansowanie do szkoleń i usług doradczych mogą otrzymać mikro, małe i średniej wielkości firmy oraz ich pracownicy (w ramach różnych form zatrudnienia).

O przyznaniu wsparcia na rozwój decydują operatorzy regionalni. Oni są także pośrednikami w całym procesie.

Jeżeli firma jest zarejestrowana (niezależnie czy jest to siedziba główna czy oddział) w województwie np. małopolskim, dofinansowanie na szkolenie może uzyskać tylko w tym województwie.

Z programu BUR wykluczone są przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwach mazowieckim i pomorskim. W takim wypadku zapraszamy do sekcji poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu i nieoprocentowanym pożyczkom.

Ile % możesz dostać na wybrane przez Ciebie szkolenie?

W zależności od województwa i kryteriów możesz zdobyć od 50 do 80% dofinansowania.

Kiedy przysługuje wyższe dofinansowanie?
Wystarczy spełnić dodatkowe warunki, jeden lub kilka, zależnie od województwa.
W grę wchodzi zatrudnianie pracowników:

 • w przedsiębiorstwie o wysokim wzroście (np. IT, nowe technologie, innowacje),
 • lub wymagających przekwalifikowania lub o niskich kwalifikacjach,
 • lub pracujących w branży/sektorze ważnej dla rozwoju regionu (np. energia odnawialna),
 • lub w wieku 50+,
 • lub z niepełnosprawnością.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to część Funduszu Pracy, z którego finansuje się kształcenie ustawiczne pracowników. Odbywa się to z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

KFS powstał po to, aby wspierać rozwój kompetencji pracowników. Ma zapobiegać utracie pracy z powodu niedostosowania się pracownika do zmieniających się potrzeb firmy i rynku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przysługują każdemu pracodawcy, który zatrudnia minimum 1 pracownika.

Wykluczone z programu są:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze bez żadnego pracownika,
 • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym lub urlopie bezpłatnym,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy są zatrudnione na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z o.o., który jest jej jedynym lub większościowym udziałowcem.

Ile % możesz dostać na wybrane przez Ciebie szkolenie?

 • 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób),
 • 80% dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Maksymalną kwotę wsparcia, jaką możesz uzyskać dla jednego pracownika określa Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby Twojej firmy.

 

Zainteresowany ?

Zadzwoń 68 347 16 71 lub napisz biuro@martinuspolska.pl