Badania i Rozwój

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Opinia o innowacyjności to niezależna analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć. Dokument ten potwierdza, że efektem planowanej inwestycji będzie innowacja – w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata.

Opinie o innowacyjności sporządzamy dla klientów ubiegających się o dofinansowanie unijne (dotacje unijne na innowacje) z funduszy i programów unijnych w celu stworzenia innowacyjnego biznesu.

Opinia, także może być potrzebna:

  • do celów podatkowych,
  • dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego,
  • podczas negocjacji z inwestorem,
  • do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

Sporządzane opinie o innowacyjności mają charakter indywidualny i uwzględniają wymogi działania, z którego Beneficjent ubiega się o wsparcie w danym programie.

Standardowo opinia zawiera analizę rynku w zakresie opiniowanej technologii, określenie rodzaju innowacji (innowacja produktowa, procesowa), określenie okresu stosowania opiniowanej technologii w kraju i na świecie itd.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71