Ocena i analiza w miejscu pracy

Analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kierowane są do Klientów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących instalacje przemysłowe. Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewniające ich bezpieczne działanie. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji, stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zagrożenia takie występują zwłaszcza w każdych branżach.

Jako techniczna jednostka ekspercka stanowiąca wsparcie dla przemysłu posiada ogromne doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu analiz ryzyka. Doświadczenie to znalazło odzwierciedlenie w procedurach, instrukcjach oraz warunkach, jakie organizacja wypracowała, aby analizy te mogły zostać wykorzystane zarówno do udowodnienia spełnienia zasadniczych wymagań Dyrektyw jak również oceny ryzyka związanego z modernizacjami instalacji procesowych będących już w eksploatacji.

Skuteczna identyfikacja zagrożeń

Tworząc opis ocenianego stanowiska pracy, przedstawiamy informacje zgodne z zagrożeniami, które na nim występują. Dokumentacja obejmuje czynniki mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności. Obecna sytuacja pandemiczna wymaga od pracodawców umieszczenia w ocenie ryzyka zawodowego również czynnika biologicznego SARS-COV-2. Istniejące dokumentacje powinny zostać zaktualizowane o ten czynnik. Rzetelnie przygotowana ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać zrozumiałą i spójną analizę wykonywanych prac na danym stanowisku i zagrożeń z nimi związanych. Wraz z wykonywaną usługą proponujemy rozwiązania, które pomogą w poprawie warunków BHP w zakładzie pracy. Uświadamiamy zespoły, z którymi mamy okazję współpracować, że ocena ryzyka zawodowego dotyczy również problemów psychonerwowych, które istotnie wpływają na efektywność pracy.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71