Wyceny ruchomości

Wykonujemy wyceny wszelkich składników mienia ruchomego: maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość likwidacyjną, wartość odtworzeniową, wartość inwestycyjną w/w składników majątkowych.

W zależności od celu i rodzaju ruchomości wykonujemy wyceny różnymi sposobami:

 1. w podejściu porównawczym(na podstawie danych o transakcjach kupna – sprzedaży ruchomości z rynku) – metodą porównywania parami lub metodą korygowania ceny średniej;
 2. w podejściu dochodowym(na podstawie szacunku dochodu możliwego do uzyskania z wykorzystania w działalności gospodarczej, wynajmu/dzierżawy) - metodą inwestycyjną lub metodą zysku, przy wykorzystaniu techniki kapitalizacji prostej lub techniki dyskontowania strumienia dochodów;
 3. w podejściu kosztowym(na podstawie analizy kosztów zakupu lub budowy składnika mienia i oceny jego zużycia) – metodą kosztów odtworzenia lub metodą kosztów zastąpienia;
 4. w podejściu mieszanym:
 • metodą kosztów likwidacji (wycena ruchomości przeznaczonych do likwidacji),
 • metodą pozostałościową (wycena ruchomości podlegających remontowi).

Zajmujemy się wyceną środków i megaukładów technicznych – maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów m.in.:

 • wycena maszyn budowlanych;
 • wycena maszyn drogowych;
 • wycena maszyn rolniczych:
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych;
 • wycena linii technologicznych;
 • wycena parku maszynowego - wyposażenia;
 • wycena maszyn leśnych
 • wycena wózków widłowych;
 • wycena podnośników;
 • wycena samochodów specjalistycznych;
 • wycena maszyn dla banku;
 • wycena pojazdów nietypowych;
 • wycena ciągników;
 • wycena sprzętu RTV, AGD;
 • wycena sprzętu komputerowego;
 • wycena wyposażenia gospodarstwa domowego;
 • wycena wyposażenia warsztatów;
 • wycena sprzętu medycznego;
 • wycena wyposażenia szpitali;
 • wycena wyposażenia przychodni;
 • wycena wyposażenia gabinetów medycznych;
 • wycena wyposażenia gabinetów weterynaryjnych;
 • wycena maszyn do sprzedaży;
 • wycena sprzętu fitness;
 • wycena maszyn do licytacji;
 • wycena urządzeń myjni;
 • wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych;
 • wycena ruchomości innych.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71