NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

 

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy MARTINUS.

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych Martinus chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w jakiejkolwiek formie, chyba, że Martinus wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów  lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Martinus stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone.

  II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronach internetowych Martinus mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronach internetowych w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma Martinus nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

4. Firma Martinus zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych  w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisów internetowych.

6. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

7. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, Martinus nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów Martinus zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

10. Martinus nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Martinus może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

  III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem inżynierskim, prawniczym

1. Na stronach internetowych Martinus znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla specjalistów, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim, prawniczym.

2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód, użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

   IV. Serwis internetowy Martinus, a polskie prawo telekomunikacyjne

Serwis internetowy wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Martinus nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies