Oceny stanu technicznego

Ocena stanu technicznego obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego docelowego sprzętu rolniczego, poszczególnych jego zespołów, podzespołów wg stanu na dzień wizji lokalnej. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, ewentualna jazda próbna, próbny rozruch, a w przypadku pojazdów w razie potrzeby przeprowadza się badania na stanowiskach kontrolnych stacji kontroli pojazdów lub Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) - salon oparty o wymogi, zwykle praca autoryzowanego serwisu ma narzucone określone standardy.

Sporządzana opinia odnosi się ściśle do zakresu ustalonego przez zleceniodawcę i oparta jest o fabryczną technologię budowy, wyposażenia oraz załączonej dokumentacji. Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego, wprowadzonych modyfikacji i modernizacji lub do określenia przyczyn uszkodzenia np. po nieprawidłowo wykonanej naprawie itp., a także do oszacowania wartości rynkowej.

Opinie dodatkowo zawierają dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia pojazdu, zawierają dokładną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody.

Oceniany sprzęt to m.in.:

 1. Ciągniki rolnicze
 2. Przyczepy rolnicze
 3. Ładowacze i ładowarki
 4. Pługi
 5. Czynne maszyny uprawowe
 6. Agregaty uprawowo-siewne
 7. Rozsiewacze nawozów mineralnych
 8. Rozrzutniki obornika
 9. Wozy asenizacyjne
 10. Opryskiwacze
 11. Kosiarki rotacyjne
 12. Przetrząsarki i zgrabiarki karuzelowe
 13. Prasy zbierające
 14. Kombajny do zbioru zbóż
 15. Dojarki mleka
 16. Schładzalniki mleka
 17. Wozy paszowe
 18. Platformy sadownicze

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl