Przemysł 4.0

Korzyści wynikające z procesów robotyzacji i automatyzacji w przemyśle

Wykorzystanie robotów przemysłowych w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele zalet, zarówno w odniesieniu do firmy, jak i pracownika. Jedną z największych korzyści jest możliwość zastąpienia człowieka w miejscach, gdzie narażone jego zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie. W tym przypadku można wymienić chociażby spawalnie przemysłowe, gdzie roboty są skutecznie wykorzystywane już od wielu lat. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą liczyć nie tylko na bardzo wysoką jakość wytwarzanych elementów, ale również bardzo wysoką wydajność. To z kolei przekłada się na optymalizację i ujednolicenie procesów oraz znaczne ograniczenie kosztów. Pracownicy nie są zaś narażeni na szkodliwe procesy. W tym kontekście zadania, których charakter jest nie tylko niebezpieczny, ale również nużący i trudny, są wykonywane przez roboty, z kolei pracownicy mogą skupić się na zarządzaniu produkcją. Jakie korzyści robotyzacji i automatyzacji można wskazać w odniesieniu do innych branż?

Wzrost produkcji oraz produktywności

Jest to jedna z najczęściej wskazywanych korzyści dla przedsiębiorstw. Wynika ona z możliwości zwiększenia mocy wytwórczych. Jedną z cech charakterystycznych dla robotyzacji jest brak przestojów oraz przyspieszenie procesów, co bezpośrednio wpływa na wzrost produkcji. Robotyzacja pozwala także na lepsze wykorzystanie aktywów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, co przekłada się na lepszą produktywność.

Zmniejszenie kosztów produkcji

Korzyść związana ze spadkiem kosztów produkcji jest bezpośrednio związana z poprawą produktywności. Dzięki procesom automatyzacji spada jednostkowy koszt wytwarzania elementów, ze względu na mniejsze zużycie surowców oraz przyspieszenie procesów. Co więcej, robotyzacja umożliwia monitoring procesów wytwórczych, a co za tym idzie, szybkie identyfikowanie strat oraz kosztów.

Wzrost sprzedaży produktów oraz poprawa konkurencyjności firmy

Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o zakupie konkretnego produktu jest jego jakość oraz cena. Dzięki robotyzacji przedsiębiorstwa mogą nie tylko poprawić jakość oferowanych wyrobów, ale również dzięki zmniejszeniu kosztów produkcji zaoferować atrakcyjniejszą cenę. Co więcej, inteligentne fabryki mogą wytwarzać produkty personalizowane, odpowiadające preferencjom klientów. To z kolei wpływa na zwiększenie konkurencyjności firmy, która ma szansę stworzyć unikalną ofertę na rynku. Dodatkowo przedsiębiorstwa, które wdrożyły procesy związane z automatyzacją i robotyzacją, są w stanie szybciej reagować na zmiany, jakie zachodzą na rynku, dopasowując się do jego wymogów.

Kontrola nad cyklem życia produktu i lepsze dopasowywanie się do potrzeb klientów

Dzięki zastosowaniu m.in. wspomnianych już tagów RFID przedsiębiorstwo ma możliwość śledzenia cyklu życia wytworzonego przez siebie produktu na każdym etapie – zarówno produkcji, transportu, serwisowania, jak i recyklingu. Co więcej, nawet na etapie użytkowania przez klienta produktu będzie przekazywał dane dotyczącego parametrów oraz stanu technicznego. Dzięki możliwości pozyskania informacji o sposobach korzystania z produktów możliwe będzie ich ulepszenie oraz jeszcze lepsze dopasowywanie do potrzeb przyszłych użytkowników.

Technologie przyszłości

Przemysł 4.0 wiąże się z wykorzystaniem nowych i nieustannie rozwijających się technologii, które umożliwią wdrażanie zmian w przedsiębiorstwach – zarówno tych dotyczących metod wytwarzania, jak i zarządzania produkcją oraz informacjami.

Sztuczna inteligencja w przemyśle

Automatyzacja i robotyzacja to dwa procesy, których pojawienie się w przemyśle na szerszą skalę jest nieuniknione. Nie oznacza to jednak, iż maszyny mają wyprzeć człowieka, stanowiąc dla niego konkurencję, której nie da się pokonać. Eksperci przekonują, iż zwiększenie udziału robotów w procesach produkcyjnych będzie wymagać większego wsparcia pracowników. Inteligentne maszyny mają być wyposażone w specjalne sensory, dzięki którym będą w stanie gromadzić dane na temat wykonywanej przez nie pracy. W ten sposób uda się przewidzieć pojawienie się awarii oraz zoptymalizować proces produkcji. Co więcej, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, roboty będą w stanie się uczyć i rozwiązywać bardzo złożone problemy, a także podejmować decyzje.

Roboty współpracujące

Coraz większą popularnością cieszą się roboty współpracujące, które wyróżniają się niezwykle zaawansowanymi układami sterowania. Mogą nie tylko szybko wdrażać się w zadania, ale również być przeprogramowane. Mają one współpracować z człowiekiem, wykonując najbardziej czasochłonne i problematyczne zadania. Ich największą zaletą jest i będzie łatwość wdrażania się w procesy oraz brak konieczności posiadania przez pracowników specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania maszyn.

Chmury obliczeniowe

Pozwalają na zdalne przechowywanie i przetwarzanie danych oraz dokonywanie obliczeń. Umożliwia to łatwe skalowanie systemów oraz obniżenie kosztów operacyjnych. Przedsiębiorstwa nie będą musiały już ponosić wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, a także jego konfiguracją. Chmury obliczeniowe udostępniają ogromne ilości zasobów na żądanie w krótkim czasie. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na zapewnienie takiej mocy obliczeniowej, przepustowości i magazynu, jakie są w danym momencie niezbędne.

Big Data

Wspomniane już ogromne zbiory danych pozyskiwane przez inteligentne urządzenia będą wykorzystywane w przemyśle do optymalizacji procesów, identyfikowania błędów oraz czerpania informacji. W tym celu firmy będą stosować zaawansowaną analitykę oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Cenne dane staną się jednym z kryteriów wpływających na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, zapewniając im stały wzrost.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71