Przeglądy techniczne z inżynierem

 

Usługi odbioru - usługi audytów technicznych stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Usługa przeglądu technicznego mieszkania, domu, hal przemysłowych obejmuje sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami (bhp, ppoż i innymi), normami, zgodności z projektem, a także sprawdzenie wszystkich instalacji i wykonanie badania termowizyjnego. Bądź pewny co odbierasz od swojego wykonawcy/dewelopera.

Co zyskujesz zlecając nam usługę:

  • Pewność, że zweryfikujemy poprawność zrealizowanych przez wykonawcę/ dewelopera prac. Sprawdzimy wszystkie aspekty ogólnobudowlane (krzywizny, płaszczyzny, jakość tynków) na zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.
  • Gwarancję, że dzięki naszemu specjalistycznemu sprzętowi sprawdzimy wszystkie istotne wady ukryte.
  • Sprawdzimy wykonanie poprawności instalacji odgromowej, elektrycznej, CO, gazowej i innej.
  • Fachowe wykonanie pomiaru termowizyjnego kamerą o najwyższej rozdzielczości na rynku 320×240 (w cenie usługi) – jest to jedyne badanie pozwalające na szybką ocenę zawilgoceń przegród zewnętrznych, ocenę wygrzewania pętli ogrzewania podłogowego, czy przedmuchów przy stolarce okiennej.
  • Profesjonalną i rzetelną pomoc inspektora, która zapewni Ci mniej stresu związanego z wykończeniem lokalu i walką o usunięcie usterek niezauważonych podczas samodzielnego odbioru.
  • Sprawne i skuteczne egzekwowanie usunięcia ewentualnych szkód mających wpływ na Twoje samopoczucie i finanse.