Wypadek na budowie

Budownictwo w Polsce prężnie się rozwija od kilku lat, dynamika inwestycji w naszym kraju jest imponująca, co pozwala na zatrudnienie dużej liczby pracowników oraz szybki rozwój miast. Branża budowlana pomimo tego, że jest dochodowa dla  pracowników, niesie jednak ze sobą niebezpieczeństwo oraz ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, które zdarzają się na placach budowy.

Wypadki w budownictwie – są częstą sprawą, która jest spowodowana przez wiele czynników; które nie zawsze są zależne od nas i naszego stopnia ostrożności przy wykonywaniu danego zawodu.

Odpowiedzialność za wypadek na budowie może mieć charakter zarówno cywilny, jak i karny. Prace budowlane nieodłącznie wiążą się z dużym ryzykiem uszkodzenia ciała, czy nawet śmierci.  Zapewnienie i przestrzeganie zasad BHP jest zatem kluczową sprawą. Nie zawsze jednak ma to miejsce. Jeżeli wypadek był natomiast skutkiem nie przestrzegania tych zasad, pojawia się pytanie o odpowiedzialność bhp na budowie.

 

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na budowie?

Odpowiedź na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na budowie nie jest prosta i jednoznaczna, głównie z uwagi na mnogość regulacji dotyczących tej problematyki. W zależności bowiem od konkretnego stanu faktycznego w grę wchodzić może odpowiedzialność pracodawcy, kierownika budowy, mistrza budowlanego, projektanta, inwestora, pracowników lub nawet osób trzecich.

Rekonstrukcja przebiegu wypadków przy pracy oraz analiza ich skutków pomaga w zrozumieniu przyczyny ich powstawania, co ma duże znaczenie przy rozstrzyganiu kwestii spornych, np. ustalania winy w procesie sądowym, a także przy określaniu sposobów zapobiegania występowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

 

Nasz oferta kierowana jest dla kancelarii, ubezpieczycieli oraz innych osób zainteresowanych usługi.