Eksperci

 

 

 

mgr inż. Marcin Kosicki

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem - pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem - gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

 

mgr inż. Stanisław Bielski

Doświadczony inżynier, rzeczoznawca, certyfikowany i dyplomowany wykładowca. Ekspert w zakresie budowy, eksploatacji, diagnostyki układów hydraulicznych i pneumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Samochodowej w Pile, inżynier o specjalności – eksploatacja i naprawa pojazdów mechanicznych.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) nr ewidencyjny 9657/07 z dziedzin:

– 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
– 705 – pojazdy samochodowe i ciągniki
– 107 – eksploatacja i remonty maszyn

Certyfikowany wykładowca przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uprawniający do szkolenia w ośrodkach szkolących m.in. operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych

Dyplomowany wykładowca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Ocena Ryzyka Technicznego

 Ireneusz Mirosław Bućko

Ekspert z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie BHP, prawa pracy. Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Ekspert w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

Specjalista, praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej

Gruntowne przygotowanie zawodowe, oraz ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie bhp zdobyte w firmach usługowych i produkcyjnych różnych branż przy pełnieniu obowiązków służby bhp. Uprawnienia inspektora ochrony p.poż.

Zakres działalności zawodowej obejmuje m.in.:

Prowadzenie szkoleń z zakresu bhp i ppoż dla wszystkich grup zawodowych.

Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzenie postępowań powypadkowych, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/w drodze, oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego.

Pomoc merytoryczną w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.

Obsługę firm nadzór, oraz przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.

Doradztwo w zakresie prawa pracy, stosowania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • BHP I SUR

inż. Piotr Pazderski

Ekspert w obszarze pożarnictwa z ponad 30 letnim doświadczeniem. Dyplomowany wykładowca, trener, młodszy brygadier w stanie spoczynku. Prowadzi wykłady tematyczne w dziedzinie ustalania przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.  

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

Specjalista ds. ustalania przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

 

 • Służba w ochronie przeciwpożarowej od 1976 do 2007r. młodszy brygadier w stanie spoczynku
 • 2006 r. Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Studia Podyplomowe BHP
 • 2005 r. Absolwent Technikum BHP w Grodzisku Wlkp. Technik BHP
 • 1985 r. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Inżynier pożarnictwa
 • 1980 r. Absolwent kursu pedagogicznego w  Pile
 • 1978 r. Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu Technik pożarnik
 • 1976 r. Absolwent Technikum Mechanicznego w Pile Technik mechanik

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX

mgr Zenon Michalewicz

Specjalista w dziedzinie bhp, mechaniki, konstrukcji, wytrzymałości, ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, oraz pojazdów, samochodów. Praktyk z technicznych przedmiotów zawodowych z ponad 40 letnim doświadczeniem w szkolnictwie, oraz firmach usługowo – produkcyjnych. Posiada umiejętność przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

Dlaczego wykładam na kursach zawodowych:

Kursy zawodowe to przede wszystkim unikalny projekt kształcenia osób dorosłych w naszym kraju. Ja jako wykładowca czerpie ogromną przyjemność z tego, że moje doświadczenie mogę przekazać kolejnym pokoleniom – ambitnym uczestnikom, którzy otrzymają solidne i wyczerpujące informację.

Doświadczenie:

Jestem praktykiem z ponad czterdziestoletnim  doświadczeniem w szkolnictwie, będąc wykładowcą głównie przedmiotów związanych ściśle z bhp, mechaniką, konstrukcją, wytrzymałością, eksploatacją stanu technicznego maszyn i urządzeń, oraz pojazdów, samochodów. Swoje doświadczenie praktyczne zdobyłem w firmach usługowo – produkcyjnych, będąc  kierownikiem trenerem, nauczycielem. Obecnie, od ponad roku, zajmuję się wykładami, oraz ćwiczeniami na kursach zawodowych.

Wykształcenie:

 • 1998 Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli,  Kurs – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – moduł III – InCAD
 • 1997 Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli, Kurs – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • 1979-1984 Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. Zawadzkiego
  w Opolu

–  Instytut Budowy Maszyn,

–  kierunek – mechanika,

–  specjalność – pedagogiczna,

–  tytuł – magister mechaniki.

 • 1976-1977 Studium Nauczycielskie w Legnicy, kierunek obróbka skrawaniem.
 • 1972 Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, kurs – bezpieczeństwo i higiena pracy w szkolnictwie zawodowym.

Obszary specjalizacji:

Oprócz wspomnianych już powyżej moje ulubione tematy to: bezpieczeństwo przemysłowe, oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nowoczesne technologie produkcyjne, automatyzacja, informatyka, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego