Badanie i normowanie procesów pracy

Normowanie Czasu Pracy.

Wszystkie czynności związane z odchudzonym zarządzaniem odwołują się bowiem do bieżącego standardu panującego w firmie. Ten standard jest punktem wyjścia do jakichkolwiek usprawnień i wykazania wpływu narzędzi leanowych na osiągnięty wynik. Brak lub nieaktualne dane systemowe powodują bardzo negatywne zjawisko w postaci braku zaufania do danych, co jest przeciwieństwem samej idei lean, która to zakłada pracę na danych i faktach, eliminując w ten sposób czynniki związane z szeroko rozumianym zarządzaniem na wyczucie. Mając na uwadze powyższe, sam proces normowania należy rozpocząć od weryfikacji poprawności danych systemowych. Jeśli są one poprawne i aktualne, mamy tak zwaną bazę i podstawę do dalszych działań. Jeśli natomiast jest inaczej, należy wykonać krok wstecz i rozpocząć nasze działania od uwiarygodnienia danych. Wielokrotnie po takim zabiegu okazuje się, że deklarowane w firmie wyniki efektywności OEE są niższe, niż raportowane do tej pory na bazie nieaktualnych danych.

Wiele elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa zależy od najprostszego elementu, jakim jest poprawnie wyznaczony czas cyklu.

Norma produkcyjna

 • Efektywność, produktywność.
 • Wiarygodne OEE.
 • Stopień zbalansowania linii.
 • Saturacja operatora.
 • Lead time.
 • Poprawna analiza saturacji maszyn (Capacity Planning).
 • Poprawna analiza zapotrzebowania na pracowników produkcji bezpośredniej (Manpower Planning).
 • Koszt wytworzenia produktu.
 • Potencjał do poprawy.

Wśród metod pomiaru czasu pracy możemy wyróżnić:

 • chronometraż
 • analizy ruchów elementarnych MTM
 • obserwacje migawkowe i fotografia dnia
 • metody szacunkowe i porównawcze

Ze względu na fakt, iż w naszej pracy spotykamy się z funkcjonującymi już procesami produkcyjnymi, jedną z najskuteczniejszych metod normowania, którą wykorzystujemy, jest chronometraż.

Zaletą chronometrażu jest to, że nie jest to metoda statystyczna (szacunkowa), lecz analityczno-pomiarowa. Rejestrujemy rzeczywistość, mając jednocześnie na uwadze elementy, które należy usprawnić, aby czas cyklu można było zoptymalizować. Jeżeli proces produkcyjny / stanowisko zostało zaprojektowane z wykorzystaniem, np. metody ruchów elementarnych, chronometraż służy nam do weryfikacji zaplanowanej normy.

Chronometraż – opis metody działania.

Celem chronometrażu jest zbadanie i ustalenie:

 • czasu operacji,
 • najlepszej metody pracy,
 • prawidłowości norm ustalonych innymi metodami.

Proces chronometrażowy obejmuje trzy etapy:

 • przygotowanie do chronometrażu,
 • obserwacja i pomiar czasu,
 • opracowanie wyników badań.

Jak należy przeprowadzić pomiar:

 • poznać pracownika, którego praca będzie badana,
 • dokonać wstępnego podziału operacji na elementy,
 • zapoznać się z urządzeniami i warunkami pracy na danym stanowisku roboczym oraz upewnić się, że maszyna pracuje z optymalnym (standardowym tempem pracy),
 • upewnić się, że warunki pracy są standardowe, że nie mamy do czynienia z użyciem zastępczego komponentu, narzędzia lub nieoptymalną pracą maszyny,
 • pomiaru nie dokonywać ani z początkiem, ani końcem zmiany,
 • zapoznać się z instrukcją pracy na stanowisku i, obserwując kilka cykli, upewnić się, że pracownik wykonuje pracę zgodnie z przyjętym w instrukcji standardem.

Chcesz wznieść swoje przedsiębiorstwo na wyższy szczebel, być bardziej konkurencyjnym, zapraszam do konsultacji w kierunku transformacji do innej rzeczywistości.

 

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71