Weryfikacja kosztorysów budowlanych

Weryfikację kosztorysu dostarczonego przez wykonawcę po wykonaniu prac budowlanych polega na sprawdzeniu poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu prac i technologii, dokonywanie korekt pozycji, tworzenie pozycji zamiennych, sprawdzenie poprawności wyliczeń obmiarowych.