Szkolenia – Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi