Wypadki w rolnictwie

Wypadki pojazdów w rolnictwie zdarzają się bardzo często. Pojazdy te poruszają się po zróżnicowanym podłożu, którym są pola, łąki, lasy, drogi gruntowe czy szutrowe, a także drogi publiczne czy prywatne - wszystkie o różnej nawierzchni.

Ze względu na konstrukcję i zróżnicowane przeznaczenie takich pojazdów przyczyną ich wypadków często jest czynnik ludzki lub nieprawidłowo wykonana naprawa, serwis lub modyfikacje. Błędy polegające na nieprawidłowej obsłudze pojazdów, modyfikacji niezgodnej z obowiązującymi przepisami  lub wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem doprowadzają w wielu przypadkach do nietypowego ich zachowania, którego kierujący nie był w stanie odpowiednio wcześniej przewidzieć, w wyniku czego dochodzi do wypadku.

Problemy rekonstrukcji wypadków w tej dziedzinie są zazwyczaj złożone i rozpatrywane na kilku płaszczyznach - bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowości użytkowania danego pojazdu czy "problemów" różnej nawierzchni i warunków terenowych. tj. złego stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałaganu w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, braku odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości oraz niewłaściwej obsługi zwierząt i postępowania z nimi, nieużywania ochron (przede wszystkim braku odpowiedniego obuwia roboczego lub noszenia nieodpowiedniego), niewłaściwego uchwycenia i trzymania narzędzi oraz niewłaściwego zabezpieczenia maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju lub w ruchu, Przez większą część roku po drogach publicznych poruszają się liczne pojazdy typu ciągniki rolnicze, które mogą poruszać się wraz z przyczepami lub innymi dołączonymi urządzeniami, czy np kombajny.

Poruszanie się tych pojazdów zazwyczaj prowadzi do spowolnienia ruchu drogowego lub jego utrudnień, a zdarzenia z ich udziałem należą do jednych z trudniejszych do opiniowania z uwagi na nietypowość zagrożenia i jego przebiegu.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl