POLITYKA POUFNOŚCI

POLITYKA POUFNOŚCI

POLITYKA POUFNOŚCI

 

Informacje zawarte w tej wiadomości (wraz z załącznikami i hiperłączami) są poufne i mogą zawierać informacje prawnie uznawane za poufne lub w inny sposób chronione przed ujawnieniem. Jeżeli nie jesteś osobą, do której skierowana jest ta wiadomość, w żadnym wypadku nie jesteś upoważniony/a do korzystania, ujawniania, rozprowadzania, kopiowania, drukowania, rozpowszechniania lub kierowania się informacjami zawartymi w treści tej wiadomości. Jeżeli otrzymałeś/as tę wiadomość pomyłkowo, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie nadawcy telefonicznie lub e-mailem oraz o zniszczenie wiadomości oraz jej kopii.

Oświadczenia oraz opinie wyrażone w tej wiadomości są wyrażone przez jej autora i nie muszą być zgodne z oświadczeniami i opiniami wyrażanymi przez Martinus.
Podjęto kroki w celu zapewnienia, by ta wiadomość (wraz z załącznikami) była wolna od wirusów komputerowych i im podobnych. Jednak obowiązek zadbania o to, by w rzeczywistości była ona wolna od wirusów leży po stronie odbiorcy.
Wszelkie wiadomości przesyłane do nas mogą zostać skontrolowane w celu ustalenia ich z zgodności z prawem oraz polityką Martinus.