Certyfikacja

Certyfikacja urządzeń pod kątem dyrektywy maszynowej i dyrektywy ATEX, nadawanie znaku CE maszynom i urządzeniom

Oferujemy doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń oraz instalacji. Proces certyfikacji kończy się nadaniem znaku CE i/lub oznaczenia Ex na urządzeniu. Nadawanie znaku Ex wiąże się ze ścisłą współpracą z jednostką notyfikowaną lub też nie w zależności od przyjęcia modułu certyfikacji wynikającego w przepisów.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu spoczywa na jego producencie. Dotyczy to również wyrobów produkowanych jednostkowo lub na użytek własny. Zastosowane przez wytwórcę rozwiązania techniczne podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zawartymi w dyrektywie 2014/34/UE oraz normach zharmonizowanych.

Zapewniamy wsparcie dla producentów i projektantów wyrobów na każdym etapie tworzenia wyrobu, od projektu, poprzez certyfikację, po produkcję wyrobu finalnego. Nasza oferta dotyczy wszystkich wyrobów przeciwwybuchowych, w tym:

 • maszyn i urządzeń
 • instalacji procesowej
 • urządzeń elektrycznych
 • urządzeń nieelektrycznych
 • komponentów (dawniej części i podzespoły)
 • aparatury zabezpieczającej, sterującej i regulacyjnej
 • systemów ochronnych

Ocena urządzeń i dobór środków bezpieczeństwa - certyfikacja atex

Urządzenia i systemy ochronne wykorzystywane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą być odpowiednio zaprojektowane. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu oceny urządzenia w zakresie doboru środków bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji wyrobu, przeprowadzenie niezbędnych analiz są jednym z głównych nurtów działalności Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego. W swojej ofercie zapewniamy:

 • szczegółową analizę dokumentacji pod kątem kompletności i spełnienia wymagań dyrektywy,
 • konsultacje w zakresie doboru właściwych środków bezpieczeństwa w atmosferach potencjalnie wybuchowych (EX),
 • Ocenę Zagrożenia Zapłonem dla urządzeń nieelektrycznych,
 • pełne opracowanie aspektów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (analiza zastosowanych środków bezpieczeństwa) dla urządzeń elektrycznych,
 • wykonanie niezbędnych badań,
 • pośrednictwo w procesie certyfikacji wyrobu (ATEX),
 • doradztwo w zakresie poprawności wydawanych deklaracji zgodności UE,
 • doradztwo w zakresie systemu zapewnienia jakości produkcji, czy też pełną ocenę systemu wewnętrznej kontroli procesu produkcji.

Dowiedz się więcej o certyfikacie ATEX

Dyrektywa 2014/34/UE i 94/9/WE – jakie są różnice?

Poruszając temat certyfikacji ATEX, łatwo natrafić na informację o dwóch dyrektywach: 94/9/WE i 2014/34/UE. Założenia tych rozporządzeń w dużej mierze są takie same, ATEX 94/9/WE jest poprzedniczką drugiego rozporządzenia. Obowiązywała ona do dnia 19 kwietnia 2016 roku na terenie Unii Europejskiej. Z kolei ATEX- 2014/34/UE weszła w życie 20 kwietnia 2016 roku. Warto tutaj dodać, że zmiana nastąpiła bardzo płynnie, nie było okresu przejściowego, ani też jednoczesnego funkcjonowania obu dyrektyw. Tak sprawne działanie pozwoliło uniknąć komplikacji na rynku urządzeń przeciwwybuchowych zarówno ze strony producentów, jak i  użytkowników.

Co zmieniło się wraz z wejściem nowej dyrektywy atex?

Nastąpiło przekształcenie deklaracji zgodności – a co za tym idzie – deklaracji dla maszyn i napędów elektrycznych, które często są wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Z dokumentu korzystają zarówno producenci, jak i użytkownicy, dlatego też obie strony muszą zapoznać się z wymaganiami, zawartymi w deklaracji zgodności.

Warto tutaj podkreślić, że zanim producent przygotuje i wyda deklarację zgodności, powinien (zgodnie z dyrektywą ATEX) dostarczyć egzemplarz urządzenia wraz z pełną dokumentacją techniczną do odpowiedniej jednostki notyfikowanej, która następnie je zweryfikuje. Jeśli urządzenie będzie spełniało wymogi zawarte w dyrektywie, producentowi zostanie przydzielona certyfikacja ATEX.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl