Usługi rozwojowe „szyte na miarę” energią przyszłości

Rozwijamy kompetencje, przeprowadzamy kreatywne praktyczne szkolenia i kursy, mentoring, coaching, doradztwo. Pomagamy wzmacniać pozycję rynkową nad konkurencją. Dedykowane „pod klucz” usługi rozwojowe są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi w szerokich horyzontach.

Jak to jest realizowane?

Zazwyczaj nasi Klienci docierają do nas z polecenia lub za pomocą Fb, Instagrama czy LinkedIn-a, składają zapytania. W niektórych przypadkach spotykają się z głównym autorem dedykowanej usługi rozwojowej (Marcin Kosicki), który po uzyskanych informacjach od zleceniodawcy przedstawia  temat, program i zakres oraz warunki techniczno – organizacyjne usługi rozwojowej.

Szkolenia, kursy, doradztwo, mentoring, coaching – mogą być dofinansowane od 50-80 lub w niektórych przypadkach do 100 % wartości z EFS – Europejski Fundusz Społeczny lub środków krajowych (KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Etapy realizacji

1.Analiza potrzeb

Projektując usługę zawsze dopasowujemy je do potrzeb Klienta, organizacji, uwzględniając kontekst organizacyjny i rynkowy oraz aktualne cele stawiane przed uczestnikami usługi. Zawsze bowiem przeprowadza się diagnozę potrzeb w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami, a zamyka raport realizowanej usługi.

2. Projektowanie usługi rozwojowej

Nasze usługi dostosowane są do celów, potrzeb oraz aktualnej sytuacji zespołu. Swoje projekty przygotowujemy indywidualnie. Zarówno program, jak i ćwiczenia dopasowane są do specyfiki grupy docelowej. Pod uwagę bierzemy misję i strategię firmy, strukturę organizacyjną, stanowiska i zakres zadań poszczególnych pracowników, kierunek rozwoju organizacji

3. Przeprowadzenie usługi rozwojowej

Usługę przeprowadzamy na terenie siedziby Klienta, w naszej sali konferencyjnej lub w zewnętrznych salach szkoleniowych – zależnie od potrzeb i wymagań naszych Klientów. Usługę prowadzimy w niewielkich grupach (5-15 osób), w formie aktywnych dyskusji, warsztatów, kazusów, prezentacji, ćwiczenia zespołowe, case study.

4. Ocena usługi

Po każdej realizacji projektu prosimy uczestników o ewaluację usługi i trenera na przygotowanych ankietach. Ma to na celu doskonalenie sposobu przeprowadzania warsztatów i projektowania ćwiczeń, a także ciągłe podnoszenie umiejętności naszych trenerów. Zależy nam również na sprawdzeniu efektywności usługi.

Kluczowe korzyści

  • Wyższe kwalifikacje – większa efektywność – wyższe zyski dla firmy
  • Wyższe kompetencje interpersonalne osób zarządzających, nadzorujących, pracowników – poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa – mniej konfliktów i lepsza atmosfera pracy
  • Pozytywny wizerunek na rynku – wzrost przewagi konkurencyjnej firmy
  • Większe zaangażowanie i lojalność współpracowników – mniejsza fluktuacja kadr – mniejsze koszty związane z rekrutacją nowych pracowników
  • Zadowolony pracownik – bardziej zmotywowany do pracy

Wszystkie nasze usługi realizujemy zgodnie z Najwyższym Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, dlatego masz 100% pewność, co do jakości naszych usług wewnętrznych!

Jesteś zainteresowany usługą rozwojową „szytą na miarę”

Marcin Kosicki

Email: kosicki@martinuspolska.pl

Kom. 509 822 347