Prawo Ochrony Środowiska i Przyrody

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną jednostek samorządowych, firm i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Już od ponad 10 lat doradzamy w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem i szkoleniami.

Świadczymy usługi z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody, w szczególności:

  1. Udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody (problematyka obejmująca m. in. odpady, recykling, składowiska odpadów, odzysk odpadów, wywóz odpadów, import odpadów, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prawo wodne, odprowadzanie ścieków, handel emisjami, opłaty podwyższone, kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, odpowiedzialność za szkody w środowisku).
  2. Sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska.
  3. Reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniach przed sądami, postępowaniach administracyjnych przed urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, wniosków, podań, środków odwoławczych i innych pism.
  4. Zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem

mail: biuro@martinuspolska.pl , zadzwoń + 48 68 347 16 71