Wyceny i kosztorysy napraw

Wycenę kosztów naprawy sporządzamy na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń . Szczegółowa analiza jest opracowana według określonego schematu, a zawiera dokładny cennik napraw. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych specjaliście w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces określania wartości przedmiotu wyceny specjalista przeprowadza z maksymalnym wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego wg standardów obowiązujących przy tego rodzaju opracowaniach z zastosowaniem specjalnych programów komputerowych lub ogólnie przyjętych metod ekonomicznych.

Sposób i jakość przeprowadzonych w pojeździe, sprzęcie specjalistycznym, maszynach i urządzeniach napraw ma bezpośredni wpływ na przywrócenie właściwego stanu technicznego. W procesie naprawy pojazd, maszyna , urządzenie, sprzęt specjalistyczny powinien odzyskać funkcjonalność użytkową i walory estetyczne. Rzeczoznawca ustala zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Może również na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych przeprowadzić analizę poprawności technologii naprawy.

Wydane dokumenty mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek nieprofesjonalnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw Dbamy o to, by kalkulacja kosztów naprawy była przygotowana rzetelnie i profesjonalnie, a Klient otrzymał wyczerpującą dokumentację, na podstawie której naliczone zostanie korzystne odszkodowanie.

Oferujemy :

  • Wyceny wartości rynkowej pojazdów, przyczep, naczep, autobusów, ciągników rolniczych, sprzętu rolniczego,
  • Wyceny ubytku wartości rynkowej pojazdów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń po zaistniałym uszkodzeniu,
  • Sporządzanie kalkulacji napraw pojazdów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń,
  • Wykonywanie kosztorysów napraw pojazdów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń,
  • Sporządzanie kosztorysów napraw i operatów szkodowych pozostałych pojazdów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń,
  • Wycena wartości szkód częściowych w pojazdach, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń,
  • Wycena wartości szkód całkowitych w pojazdach (wycena wartości pojazdu w stanie uszkodzonym)
  • Weryfikacja kosztorysów i rachunków za naprawę pojazdów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl