FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Około 8 mld euro dla Polski w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Uruchomienie pierwszych konkursów zaplanowane jest na II lub III kwartał 2022 roku. 

Cel programu wsparcia:

 • wsparcie na każdym etapie rozwoju
 • wsparcie w zakresie innowacyjności
 • wsparcie produktowe i usługowe
 • budowa bardziej konkurencyjnej Europy dzięki zwiększaniu innowacyjności, transformacji gospodarczej oraz cyfryzacji i działań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym

Na co można liczyć:

 Priorytet I: Dofinansowanie projektów B+R, modułowe aplikowanie i nowe zasady oceny projektów.

Rewolucje w priorytecie pierwszym. Aplikowanie stanie się modułowe a instytucje oceniające podzielą się pracą w zależności od wielkości przedsiębiorstwa aplikującego.

Jakie możliwości niosą za sobą poszczególne moduły?

 • WDROŻENIE –   zakup maszyn i urządzeń, budowę hali i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania w działalności przedsiębiorstwa
 • ROZWÓJ KOMPETENCJI – szkolenie i podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w ramach projektu
 • INTERNACJONALIZACJA – komercjalizacja i promocja wyników prac B+R za granicą, czy też uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską
 • CYFRYZACJA – wspierana będzie transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0, związana m.in. z automatyzacją i robotyzacją procesów, podniesieniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych, czy zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
 • ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW – możliwość zastępowania bądź redukowania substancji szkodliwych w materiałach/ produktach albo ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpady

Korzyści projektów modułowych:

 • jeden wniosek finansujący kompleksową potrzebę
 • finansowanie kosztów szkoleń kluczowej kadry
 • bezzwrotna dotacja na wdrożenie, cyfryzację i promocję

Priorytet II: Bezzwrotne środki na inwestycje

Dofinansowanie na inwestycje dla dużych przedsiębiorstw. W ramach FENG udział w konkursach dotacyjnych na wdrożenie wyników prac B+R będą mogły wziąć firmy z sektora small mid-cap i mid-cap.   W tym przypadku kluczowe dla dużych firm będzie dobre przygotowanie, wysoka innowacyjność i gotowość do aplikowania w pierwszych konkursach.

Procentowa wartość dofinansowania w Nowej Perspektywie

Jesteś zainteresowany usługą

Marcin Kosicki

Email: kosicki@martinuspolska.pl

Kom. 509 822 347