Ulga podatkowa B+R. Pieniądze na nowe inwestycje

Ulga pozwala podatnikom CIT i PIT odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Istnieje możliwość odliczenia do 200% wydatków przy założeniu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca lub podmiot, który pracuje nad innowacyjnymi nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór wyrobu lub usługi, aplikuje innowacyjne oprogramowanie np. Przemysłu 4.0, tworzy ulepszoną recepturę produktu/poprawia proces technologiczny, proces produkcyjny lub usprawnia dotychczasowe procesy w sposób znaczny, innowacyjny w skali mikro lub w skali krajowej, można także wykazać innowację na skale przedsiębiorstwa), to tak naprawdę prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Możesz także prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

Wydatki kwalifikowane B+R – przykłady zastosowania

– opracowanie nowych zastosowań istniejących wyrobów/produktów/narzędzi w danej gałęzi branży

– zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie alternatywnych materiałów używanych w maszynach i urządzeniach

– znaczące zmniejszenie odpadów dzięki zmianom procesu wytwarzania lub wtórnego wykorzystania odpadu do dalszej produkcji nowego wyrobu
– badania materiałów, rozwiązań pod kątem tworzenia nowych wyrobów/ produktów/narzędzi
– istotna modyfikacja składu produktu

– usprawnienie procesu produkcji poprzez zmiany technologiczne
– rozszerzenie pakietu usług o nowe nieproponowane wcześniej w danej firmie

Dlaczego warto współpracować z Martinus w zakresie ulgi B+R?

– Wykwalifikowana kadra (eksperci ds. Innowacji, eksperci ds. produktów i usług B+ R, biegli sadowi, biegli skarbowi, rzeczoznawcy)

– Doświadczenie i specjalizacja

– Gwarancja bezpieczeństwa

– Wysoce możliwa jak najwyższa wysokość odliczeń