Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej

Kursy

Szczegóły szkolenia

 • Poznań
 • 2022-07-13 8:00 do 2022-09-14 16:00
 • Kurs otwarty

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
BUR, KFS
Poziom:
Kurs specjalistyczny
Czas trwania:
72 godzin
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Certyfikat
Tryb:
Tygodniowy

Szczegóły szkolenia

 • 11,000.00 cena brutto 10 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
11,000.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej

Poznań

2022-07-13 8:00 do 2022-09-14 16:00
13 lipca 2022

000000

Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej

Poznań

2022-07-13 8:00 do 2022-09-14 16:00
13 lipca 2022

Wydrukować
INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kwalifikacje w zakresie kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych zajmujących się opiniowaniem w sprawach zdarzeń, przebiegu zdarzeń, kolizji, wypadków drogowych dla potrzeb organów procesowych (Sądy, Prokuratura, Policja, Wojsko) oraz poza procesowych tj. np. towarzystw ubezpieczeniowych. W czasie trwania kursu każdy uczestnik odbywa staż asystencki pod okiem doświadczonych czynnych biegłych sądowych. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz uprawnień, które zostaną wydane przez niezależną firmę Martinus, która potwierdzi zdobyte umiejętności uczestnika kursu w w/w zakresie.

 

Uczestnicy: Specjaliści branżowi, prawnicy, policjanci zajmujący się obsługą zdarzeń drogowych, celnicy, likwidatorzy szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, osoby, które pełniące  funkcję  biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych, osoby pragnące taką funkcję pełnić, oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Metodyka: Kurs prowadzony jest w formie interaktywnej prezentacji, wykładu i dyskusji moderowanej, warsztatów, ćwiczeń grupowych.

 

 Forma kursu: kurs otwarty

 

System zjazdów: tygodniowy

 

Ilość modułów: 9

 

Ilość zjazdów: 9

 

Ilość godzin: 72 godziny wykładowe

 

Ilość dni: 9 dni wykładowe w tym egzamin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

 

Moduł 1. Prawo, normy – wymogi i zakres

 1. Ustawa o ruchu drogowym i rozporządzenia (obowiązek dla pieszych i pojazdów, funkcjonariuszy publicznych).
 2. Prawo – karna i wykroczeniowa problematyka w ruchu
 3. Pieszy, rowerzysta, motorowerzysta na drodze – przepisy prawne, normy, odpowiedzialność karna i cywilna.
 4. Inżynieria ruchu drogowego – podstawy prawne, podstawowe pojęcia, budowa i charakterystyka dróg, skrzyżowań, rond, sygnalizacja świetlna, przejazdy kolejowe, oświetlenia dróg i skrzyżowań, miejsc niebezpiecznych.


Moduł 2. Budowa i identyfikacja pojazdów, obligatoryjna dokumentacja

 1. Identyfikacja pojazdów – podstawy prawne i
 2. Badanie autentyczności dokumentów uczestników wypadku
 3. Budowa i ocena stanu technicznego pojazdów: jedno i wielośladowych oraz
 4. Mechanika zderzeń, teoria ruchu, a budowa pojazdów – wybrane


Moduł 3. Miejsce zdarzenia, skanowanie 3d, technika VR

 1. Ślady na miejscu wypadu drogowego – podstawowe pojęcia, rodzaje, algorytm postępowania, prawidłowe zabezpieczenie.
 2. Powypadkowe oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów.
 3. Ustalanie przyczyn uszkodzeń podzespołów pojazdów: jedno i wielośladowych oraz


Moduł 4. Stan psychofizyczny uczestników wypadku

 1. Wpływ leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych wpływające na stan psychofizyczny uczestników
 2. Cechy osobowe kierowcy i innych uczestników – proces widzenia a czas

 

Moduł 5. Zaznania, wyjaśnienia – odpowiedzialność prawno-karna

 1. Zaznaczenie zeznań i wyjaśnień uczestników zdarzenia w rekonstrukcji wypadków drogowych – studium przypadków.
 2. Analiza zeznań uczestników wypadku na potrzeby wydania

 

 Moduł 6. Oprogramowanie wspierające rekonstrukcję wypadku

 1. Komputerowe wspomaganie odtwarzające miejsce zdarzenia za pomocą programu PLAN, TITAN, VSIM, PHOTOCORECT i innych programów specjalistycznych.

 

Moduł 7. Biomechanika potrąceń, zastosowanie inżynierii odwrotnej do analiz

 1. Analiza potrąceń
 2. Analiza potrąceń rowerzysty i
 3. Analiza potrąceń
 4. Analiza zderzeń samochodów
 5. Analiza zderzeń samochodów ciężarowych.
 6. Analiza zderzeń pojazdów (ciężarowo – osobowe).
 7. Analiza zderzeń autobusów, tramwajów z samochodami

Moduł 8. Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania przyczyn wypadków

 1. Zastosowanie inżynierii odwrotnej skanowania 3d w kryminalistycznym ujęciu badania miejsca zdarzenia
 2. Technika VR (virtual reality) – stan faktyczny z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości

Moduł 9. Opinia, symulacja rozprawy i obrona opinii

 1. Twoje pierwsza opinia
 2. Obrona opinii – symulacja rozprawy w sądzie.
 3. Egzamin i podsumowanie kursu

 

Dzień 1. 13.07.2022 (8 godzin) Moduł 1. Prawo, normy – wymogi i zakres
Moduł 2. 14.07.2022 (8 godzin)  Budowa i identyfikacja pojazdów, obligatoryjna dokumentacja
Moduł 3. 15.07.2022 (8 godzin) Miejsce zdarzenia, skanowanie 3d, technika VR
Moduł 4. 29.08.2022 (8 godzin) Stan psychofizyczny uczestników wypadku
Moduł 5. 30.08.2022 (8 godzin) Zaznania, wyjaśnienia – odpowiedzialność prawno-karna
Moduł 6. 31.08.2022 (8 godzin) Oprogramowanie wspierające rekonstrukcję wypadku
Moduł 7. 12.09.2022 (8 godzin) Biomechanika potrąceń, zastosowanie inżynierii odwrotnej do analiz
Moduł 8. 13.09.2022 (8 godzin) Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania przyczyn wypadków
Moduł 9. 14.09.2022 (8 godzin) Opinia, symulacja rozprawy i obrona opinii

 

mgr inż. Marcin Kosicki
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Dyplomowany wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych

Wiedza

Zna metody i narzędzia analizy danych niezbędnych w rekonstrukcji wypadku

Ma wiedzę dotyczącą zbierania danych z miejsca zdarzenia – jego możliwości i ograniczeń

Potrafi zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, istotne przy symulacjach z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania

Potrafi z płynny sposób dokonać analiz prawnych i normatywnych związanych z aktualnymi wymogami prawa krajowego

Potrafi wskazać korzyści z wdrożenia i zastosowania nowoczesnych technik inżynierii odwrotnej 3D i VR w kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych

Świadomość w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy zbieraniu danych i ich archiwizacji oraz ochrony przed ich utratą

Potrafi wskazać rozwiązania potencjalnie korzystne usprawniające  cały proces opiniowania

Pomaga współtowarzyszącym osobom uczestniczących w identyfikacji danych, analizie, formułowaniu wniosków  poprawiać warunki i techniki pracy w obszarach techniczno-organizacyjnych

Potrafi opracować opinię zgodnie z postawioną tezą i obronić swoje argumenty przed Organami Procesowymi (Policja, Prokuratura, Sądy lub prywatni zleceniodawcy)

 

Umiejętności

Potrafi sformułować zadania które należy strategicznie przygotować przez realizacją zlecenia

Potrafi zidentyfikować i dobrać źródła informacji z miejsca zdarzenia, z materiału osobowego i innych obszarów   potrzebnych do dokonania analizy w celu wydania rzetelnej opinii

Umie przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie

Umie dokonać analizy potencjału w oparciu o wybrane metody identyfikacji, weryfikacji, zastosowanych technik służących odtworzeniu miejsca zdarzenia wypadku

Umie dokonać analizy otoczenia każdej sprawy o wybrane metody i techniki

Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania

Umie identyfikować interesy i potrzeby partnerstwa innych Organów Procesowych.

Jest wnikliwy w analizie materiałów powierzonych i zebranych w toku ustaleń własnych

Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności na miejscu zdarzenia, po ocenia materiału rzeczowego i osobowego, aby mieć pewność, że przedstawione wnioski w opinii zostaną zrozumiane przez osoby zainteresowane

Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań przy, w trakcie i po wydanej opinii

 

Kompetencje

Buduje atmosferę godną zaufania

Prezentuje szacunek wobec współpracowników

Zachęca inne osoby do podejmowania inicjatyw

Jasno komunikuje oczekiwania wobec innych

Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając wszystkich innych oraz specjalistów do angażowania się w realizację zadania

Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu

Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie

Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype

Informacje dodatkowe:

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej wraz z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Szkolenie nie zawiera elementów obligatoryjnych szkoleń BHP wymaganych prawem w zawiązku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym: „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” kształcenie odbywa się zgodnie z wytycznymi poprzez m.in.: Wytyczne dla instruktora: osłona nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych. Wytyczne dla Uczestnika: uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, osłona nosa i ust jednorazowymi maseczkami oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych, posiadanie odzieży ochronnej . W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.